full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Riiklike põhikooli lõpueksamite toimumise ajad 2020/2021. õppeaastal: 

     
             ° eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a; ·             
     

° matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;


            ° valikeksam inglise keeles (kirjalik ja suuline) – 9. juuni 2021. a; ·      


                ° valikeksam ühiskonnaõpetuses (kirjalik) – 9. juuni 2021. a.·         


Muudetud 2021-02-05 11:39:10