full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Järelvalve, koostöö


HTM piirkondlik ekspert


Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:

Kristina Johannes
E-post: Kristina.Johannes@hm.ee
Mobiiltelefon 56 876 468 
Lauatelefon 735 4069


Rapla Vallavalitsus

Rapla vald, Viljandi mnt 17, 79511 Rapla,
Telefon: 489 0510
E-post: rapla@rapla.ee
 

Kaiu Teenuskeskus

Rapla vald, Kaiu, Kasvandu tee 17 79301
Telefon: 484 5297
E-post: kaiu@rapla.ee


Rajaleidja (Raplamaa)

Aadress: Tallinna mnt 22, 79512 Rapla
Telefon: 58 860 711
E-post: raplamaa@rajaleidja.ee