full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Koosolekud

Juhtkonna koosolek neljapäeviti kell 12.10
Infominutid reedeti kell 8.05
Õppenõukogud igal veerandil ja vastavalt vajadusele.


Õppenõukogu koosolek

15.03.2018  kl 14.10

Päevakord:

1.  Kolmanda õppeperioodi tulemused

2.  Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele

3.  Õppenõukogu esindaja nimetamine kooli hoolekogusse

4.   Info