full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Koosolekud

Juhtkonna koosolek reedeti kell 09.20.

Infominutid reedeti kell 11.00.

Õppenõukogud igal veerandil ja vastavalt vajadusele.


ÕPPENÕUKOGU 29. novembril kl 14.15

Päevakava:

1. Ülevaade I õppekolmandiku õpitulemustest;

2. Arvamuse andmine kooli arengukavale aastateks 2019-2023;

3. Infovahetus.