full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Koosolekud

Juhtkonna koosolek reedeti kell 09.20.

Infominutid reedeti kell 11.00.

Õppenõukogud igal veerandil ja vastavalt vajadusele.


ÕPPENÕUKOGU 14. märts kl 14.15

1. II õppekolmandiku õpitulemused

2. tervisenõukogu liikmete nimetamine

3. hindamisjuhendi täiendamine – koduõppe tingimused

4. kodukorra muutmiseks ettepanekud