full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Koosolekud

Juhtkonna koosolek reedeti kell 09.20
Infominutid reedeti kell 11.00
Õppenõukogud igal veerandil ja vastavalt vajadusele.


ÕPPENÕUKOGU 18. oktoobril kell 14.05

Päevakava:

1. Arvamuse andmine kooli sisehindamise aruandele 2015-2018

2. Õpiabirühma täiendused. 

3. Info