full screen background image
  Kaiu Põhikool  
Viited

HTM piirkondlik ekspert


Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:

Kristina Johannes
email: Kristina.Johannes@hm.ee
mobiiltelefon 5687 6468 
lauatelefon 735 4069