full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Huvialaringid Kaiu Põhikoolis 2018.- 2019. õ.- a.

 

 

Huvialaring

 

Nädalapäev/

kellaaeg

 

 

Õpetaja/

juhendaja

 

Klassid (osavõtjad)

 

Koht (ruum, maja)

Korvpall

E kl. 12.10 –12.55

Jüri Pritšin

1.-  4. klass

saal

Rahvatants

E kl. 13.10 –13.55

Anne Pokrovski

3. - 4. klass

saal

Kunstiring

E kl. 12.10 - 12.55

Kaia Saaremets

algklassid

kunstiklass

Kunstiring

E kl. 13.10 – 13.55

Kaia Saaremets

algklassid

kunstiklass

Kunstiring

E kl. 14.05 –14.50

Kaia Saaremets

II – III kooliaste

kunstiklass

Tehnoloogia- ja robootikaring

E kl. 14.05- 17.00

Marko Orav

Eedo Lubi

alates 3-ndast klassist

huvikeskus

Male - kabering

T kl. 14.00 – 16.30

Aivo Sildvee

1.- 9. klass

Kaiu kultuurikeskus

Lastekoor

T kl. 15.00 – 15.45

Argo Niinemets

4.- 9. klass

muusikaklass

Kergejõustik

T alates kl. 15.00

Oliver Paiba

 

Saal, staadion, jõusaal (huvikeskus)

Fotoring

T alates kl. 17.00

Kalev Kiviste

 

KAIU EKO

Võrkpall

K kl. 13.10 – 13.55

Agur Asperk

1.- 4. klass

saal

Võrkpall

K kl. 14.05 -14.50

Agur Asperk

5.- 9. klass

saal

Tehnoloogia- ja robootikaring

K kl. 14.05 – 17.00

Marko Orav

Eedo Lubi

alates 3- ndast klassist

huvikeskus

Mudilaskoor

N kl. 13.10 – 13.55

 

1.klass

muusikaklass

Mudilaskoor

N kl. 14.05 – 14.50

 

2.- 3. klass

muusikaklass

Võrkpall

N kl. 14.05 – 14.50

Agur Asperk

1.- 4. klass

saal

Võrkpall

N kl. 15.00 – 15.45

Agur Asperk

5. -9. klass

saal

Kokandusring

N kl. 14.05 - 15.45

Tiina Heinleht

6. -9. klass

kokandusklass

Rahvatants

R kl. 12.10 – 12.55

Anne Pokrovski

1.- 2. klass

saal

Korvpall

R kl. 13.10 – 13.55

Jüri Pritšin

1.- 4. klass

saal

Muusikaring (löökpillid)

R alates kl. 13.10

Elmo Hunt

alates 1. klassist

huvikeskus

Muusikaring (keelpillid

õpetajaga kokkuleppel

Argo Niinemets

 

muusikaklass


* NB! Huvialaringide kavasse võib tulla mõningaid muudatusi!