full screen background image
  Kaiu Põhikool  


Huviringid 2020/21


 

Huvialaring

 

Nädalapäev/

kellaaeg

 

 

Õpetaja/

juhendaja

 

Klassid (osavõtjad)

 

Koht (ruum, maja)

Rahvatants

E kl. 11.10 – 11.55

Anne Pokrovski

1.-2. klass

saal

Minikorvpall

E kl. 12.00 –13.00

Jüri Pritšin

1.-  5. klass

saal

Kunstiring

E kl. 12.10 –12.55

Kaia Saaremets

1.-2.  klass

kunstiklass

Kunstiring

E kl. 13.10 –13.55

Kaia Saaremets

3.- 4. klass

kunstiklass

Rahvatants

E kl. 13.10 –13.55

Anne Pokrovski

3. - 4. klass

saal 

Rahvatants

E kl. 15.00 –15.45

Anne Pokrovski

7.-8. klass

saal

Male - kabering

T kl. 14.00 – 16.30

Aivo Sildvee

1.- 9. klass

Kaiu kultuurikeskus

Mudilaskoor

T kl. 13.10 – 14.50

Gina Siiak

algklassid (poisid)

inglise keele klass

Muusikaring (keelpillid)

T (õpetajaga kokkuleppel)

Argo Niinemets

 


muusikaklass

Kokandusring

T kl. 14.05 -15.45

Tiina Heinleht

4. -6. klass

kokandusklass

Ansambel

T kl. 15.00- 15.40

Argo Niinemets

4.- 9. klass

muusikaklass

Liikumisring

T kl. 15.00 – 16.00

Piibe Pärn

1.- 3. klass

saal (staadion)

Korvpalliring (üldrühm)

T kl. 16.30 – 17.30

Jüri Pritšin

üldrühm

saal

Tehnikaring

T alateskl. 17.00

Juhan Laansoo

 


Kuimetsa

Kunstiring noortele

T kl. 18.30- 20.30

Kaia Saaremets

 


huvikeskus

Draamaring

K kl. 14.05 – 15.45

Maria Laatspera

3.-5. klass

Kaiu kultuurikeskus

Spordiring

K kl. 15.00 - 16.30

Piibe Pärn

4.- 6. klass

saal (staadion)

Kunstiring

N kl. 14.30-15.45

Kaia Saaremets

5.- 8. klass

kunstiklass

Mudilaskoor

N kl. 12.10 – 12.55

Gina Siiak

1. klass tüdrukud

inglise keele klass

Mudilaskoor

N kl. 14.05 – 15.45

Gina Siiak

2.- 8. kl. tüdrukud

Inglise keele klass

Tehnikaring

N alateskl. 17.00

Juhan Laansoo

 


Kuimetsa

Minikorvpall

R kl. 13.00– 14.00

Jüri Pritšin

1.- 5. klass

saal

Korvpalliring

R kl. 14.00 – 15.00

Jüri Pritšin

6.- 9. klass

saal

Programeeri-mine

R kl. 13.00 – 15.00

Elmo Hunt

 


arvutiklass

Keelpillid (kitarr)

R kokkuleppel õpetajaga

Argo Niinemets

 


muusikaklass
Muudetud 2021-03-02 11:40:24