full screen background image
  Kaiu Põhikool  
Huvialaring Nädalapäev/kellaaeg Õpetaja/juhendaja Klassid (osavõtjad) Koht (ruum, maja)
Minikorvpall  E kl. 12.10 –13.10 Jüri Pritšin 1.-  4. klass saal
Rahvatants E kl. 13.10 –13.55 Anne Pokrovski 3. - 4. klass saal
Robootika- ja tehnoloogiaring E kl. 14.05- 17.00 Marko Orav alates 3-ndast klassist
Eedo Lubi
Fotoring  E alates kl. 17.00 Kalev Kiviste
Kaiu EKO
Ujumisring T kl. 12.30 – 13.15
2. klass Valtu ujula
Male - kabering T kl. 14.00 – 16.30 Aivo Sildvee 1.- 9. klass Kaiu kultuurikeskus
Mudilaskoor  T kl. 14.05 – 14.50 Gina Siiak 4. klass Inglise keele klass
Muusikaring (keelpillid) T (õpetajaga kokkuleppel) Argo Niinemets
muusikaklass
Lastekoor T kl. 15.00 – 15.45 Argo Niinemets 4.- 9. klass muusikaklass
Tehnoloogia-ring – käsi- T kl. 18.30 – 21.00 Kaia Saaremets
5288366

huvikeskus
töö (noortele)
Kunstiring  K kl. 14.05 – 17.00 Kaia Saaremets  Alates 1. klassist kunsti- (muusika) klass
Võrkpall K kl. 13.10 – 14.00 Agur Asperk 1.- 4. klass saal
Võrkpall K kl. 14.05 – 15.00 Agur Asperk 5.- 9. klass saal
Tehnoloogia-ring K kl. 17.00 – 19.00 Eedo Lubi
5145298

huvikeskus
Robootika- ja tehnoloogiaring K kl. 14.05 – 17.00 Marko Orav  alates 3- ndast klassist huvikeskus
Eedo Lubi
Ujumisring N kl.12.30 – 13.15
2. klass Valtu ujula
Mudilaskoor N kl. 13.10 – 13.55 Gina Siiak 1.klass Inglise keele klass
Mudilaskoor N kl. 14.05 – 14.50 Gina Siiak 3. klass Inglise keele klass
Võrkpall N kl. 14.05 – 15.00 Agur Asperk 1.- 4. klass saal
Võrkpall N kl. 15.00 – 16.00 Agur Asperk 5. -9. klass saal
Võrkpall  N kl. 16.30 – 18.00 Agur Asperk edasijõudnud Kuimetsa spordihoone
Kokandusring N kl. 14.05 – 16.00 Tiina Heinleht  6. -9. klass kokandusklass
Rahvatants R kl. 12.10 – 12.55 Anne Pokrovski 1.- 2. klass saal
Minikorvpall  R kl. 13.00– 14.00 Jüri Pritšin 1.- 4. klass saal
Muusikaring (löökpillid) R alates kl. 13.20  Elmo Hunt alates 1. klassist huvikeskus
Estraadilaul  R (õpetajaga kokkuleppel) Argo Niinemets
muusikaklass
Lastekoor R kl. 14.05 – 14.50 Argo Niinemets 4. – 9. klass muusikaklass