full screen background image
  Kaiu Põhikool  Agur Asperk õpetaja kehaline kasvatus, spordiringid
Anne Pokrovski  õpetaja matemaatika, keemia, 8. kl juhataja, rahvatants
Anneli Ots  õpetaja algõpetus, 2. kl juhataja, 5.-6. kl eesti keel ja kirjandus
Argo Niinemets  õpetaja muusikaõpetus 1.-9. kl, koorilaul, kitarr
Eedo Lubi  õpetaja tööõpetus poistele 4.-8. kl
Elmo Hunt  õpetaja informaatika, 6. kl juhataja, it-spetsialist
Grisdi Hõbemäe õpetaja lapsehoolduspuhkusel
Kaia Saaremets  õpetaja kunstiõpetus, kunstiring
Kairi Udam  õpetaja algõpetus, 1. kl juh., 2. kl tööõp., 4. kl loodusõp., 5. kl matem.
Kalev Kiviste  õpetaja ühiskonnaõpetus 9. kl
Kätlin Erm  õpetaja ajalugu, 9. kl juhataja, pikapäevarühm, huvijuht
Külli Praats õpetaja pikapäevarühm
Lily Kononova  õpetaja vene keel
Maria Laatspera õpetaja õp.alajuhataja, 7. kl juhataja, eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl
Marika Hõbemäe  õpetaja algõpetus, 4. kl juhataja, õpiabirühm
Marko Orav  õpetaja füüsika 8.-9. kl, infojuht
Miralda Sildvee  õpetaja loodusained
Oliver Paiba õpetaja kehaline kasvatus, 5. kl juhataja,  spordiringid
Päivi Aljamaa õpetaja inglise keel

Tiina Heinleht

õpetaja algõpetus, käsitöö tüdrukutele, 3. kl juhataja, liiklus