full screen background image
  Kaiu Põhikool  
Agur Asperk õpetaja kehaline kasvatus, spordiringid
Angela Peäske
Sotsiaalpedagoog
Anne Pokrovski  õpetaja matemaatika, keemia, 9. kl juhataja, rahvatants
Anneli Ots  õpetaja algõpetus, 3. kl juhataja, 5.-7. kl eesti keel ja kirjandus, HEV koordinaator
Argo Niinemets  õpetaja muusikaõpetus 1.-9. kl, koorilaul, kitarr
Eedo Lubi  õpetaja tööõpetus poistele 4.-8. kl
Elmo Hunt  õpetaja informaatika, 7. kl juhataja, IT-spetsialist, eriklass
Grisdi Maasel õpetaja lapsehoolduspuhkusel
Hannes Vald õpetaja kehaline kasvatus, eriklass
Kaia Saaremets  õpetaja kunstiõpetus, kunstiring, 5. klassi juhataja
Kairi Udam  õpetaja algõpetus, 2. ja 6. kl juh., 2. kl tööõp., 4. kl loodusõp., 5. kl matem.
Kalev Kiviste  õpetaja ühiskonnaõpetus 9. kl
Kätlin Erm  õpetaja ajalugu, pikapäevarühm 5-9 kl, huvijuht
Külli Praats õpetaja pikapäevarühm 1-4. kl
Liisi Redlich õpetaja lapsehoolduspuhkusel
Lily Kononova  õpetaja vene keel
Maria Laatspera õpetaja õp.alajuhataja, 8. kl juhataja, eesti keel ja kirjandus 7.-9. kl, eriklass
Marika Hõbemäe  õpetaja algõpetus, 1. kl juhataja, õpiabirühm
Marko Orav  õpetaja füüsika 8.-9. kl, infojuht
Miralda Sildvee  õpetaja loodusained
Oliver Paiba õpetaja kehaline kasvatus, spordiringid
Päivi Aljamaa õpetaja inglise keel
Tiina Heinleht õpetaja algõpetus, käsitöö tüdrukutele, 4. kl juhataja, liiklus