full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Hoolekogu

Esimees Rein Jõessar
Aseesimees Sven Vilumets

1. Gert Väljaots – vanemate esindaja;
2. Sven Vilumets – vanemate esindaja;
3. Lily Kononova – õpetajate esindaja;
4. Ilona Saar – õpilasesinduse esindaja;
5. Rein Jõessar – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
6. Kadri Eboldt – Kaiu Osavallakogu esindaja;
7. Sirje Laansoo – Rapla Vallavolikogu esindaja.

Kinnitatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega

nr_285_1

Seotud dokumendid:
Kaiu Pohikooli hoolekogu koosoleku protokoll - 15.08. 2018
Hoolekogu moodustamine