full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Hoolekogu

Esimees Rein Jõessar
Aseesimees Triin Pobbol

Sirje Laansoo- vallavolikogu esindaja
Lily Kononova – õpetajate esindaja
Sven Vilumets – vanemate esindaja
Tiina Raba – vanemate esindaja
Triin Pobbol – vilistlaste esindaja
Rein Jõessar – ettevõtjate esindaja


Kinnitatud Kaiu Vallavalitsuse korraldusega 

 Kaiu Põhikooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-2016 21.01.16


Seotud dokumendid: Hoolekogu moodustamine