full screen background image
  Kaiu Kool  

Tasemetööde toimumise ajad 2021/2022. õppeaastal: 

     
4. klassi õpilastele:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021

7. klassi õpilastele:
matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021
eesti keel (kirjalik) – 30. september 2021; 1. oktoober 2021
loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021
inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober;
11. oktoober  inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.


Muudetud 2022-01-06 15:00:37