full screen background image
  Kaiu Kool  

Uute õpilaste vastuvõtt

Kaiu Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kordLapsevanemal palun esitada järgmised dokumendid:
avaldus siit ja taotlus E-Kooli kasutamiseks klassitunnistus*, väljavõte õpilasraamatust, foto õpilaspileti jaoks. *veerandi keskel tulija esitab ka hinnetelehe. Dokumendid tuua kooli kantseleisse tööpäeviti kl 8.30-12.30

Muudetud 2012-10-15 16:01:07