Õppenõukogu

11.01.2024 kl 15 konverentsisaalis:

Päevakord:

1. Koduõppe avaldused (koduõpe vanema taotlusel)
2. Välisriigist tulnud õpilase klassi määramine
3. Hädaolukorra lahendamise plaan
4. Info