Õppenõukogu

30. augustil 2023 kl 10.00 


  Päevakord:

1) Täiendava õppetöö tulemused       

2) Üldtööplaani ja päevakava kinnitamine

3) Õpiabirühma kinnitamine

4) Kodukorrale hinnangu andmine

5) Info.