Õppenõukogu

24. novembril 2022 kl 15.10


  Päevakord:

1) I õppekolmandiku kokkuvõte

2) Hoolekogu liikmekandidaadid

3) Sisehindamise aruande kooskõlastamine

4) Kuu infokokkuvõte / küsimused-vastused