full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Järelvalve, koostöö


Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna ekspert

hm@hm.ee

Õilme Saks (oilme.saks@hm.ee )
Rapla Vallavalitsus

Rapla vald, Viljandi mnt 17, 79511 Rapla,
Telefon: 489 0510
E-post: rapla@rapla.ee


Kaiu Teenuskeskus
Rapla vald, Kaiu, Kasvandu tee 17 79301
Telefon: 484 5297
E-post: kaiu@rapla.ee


Rajaleidja (Raplamaa)
Aadress: Tallinna mnt 22, 79512 Rapla
Telefon: 58 860 711

E-post: raplamaa@rajaleidja.ee

Raplamaa ATH Tugigrupp

E-post: raplamaa.ath@gmail.com


Muudetud 2018-01-11 10:57:07