Kogukonna tegevused

Ringid

E kl 19-21 Kaiu segarühm/ võimla – Anne Pokrovski

K kl 18-20 Kaiuu naisrühm/ võimla – Marika Hõbemäe

T kl 18-20 üle nädala

Kunstiring/koolimaja- Kaia Saaremets
Keraamikaring/tööõpetusklass – Ene Paljasma


Tegevused

28.01 - MTÜ Kuimetsa Kodukant kokakoolitus (õppeköök)
1.02 - MTÜ Kaiu Kodukant üldkoosolek(sööklas) 18.30-19.30
22.02 - MTÜ Kaiu Kodukant mälumäng 18.00-21.00