full screen background image
  Kaiu Kool  

Kaiu Kool osalemas Comenius projektis.

Comeniusega seotud dokumendid

Pildid

Comenius projekti raames Rumeenias 2007

Comenius projekti raames Türgis 2008

Comenius projekti raames Eestis, Kaius 2008

Comenius projekti lõppkonverents Rumeenias, Baia Mare's 2009Hariduskoostöö keskus on Sihtasutuse Archimedes uus üksus, mis loodi 2007. a jaanuaris.
 
Hariduskoostöö keskus aitab oma tegevusega kaasa Eesti hariduse arengule ning Eesti hariduse ja inimeste konkurentsivõime kasvule 
Euroopas ja maailmas. Ta toetab elukestva õppe arengut, edendades rahvusvahelist koostööd hariduse kõigis valdkondades, 
võimaldades õppijate ja õpetajate rahvusvahelist õpirännet. 

2007.a. taotlusringis said toetust 92 Comenius koolide koostööprojekti. Alates 01. oktoobrist on ka Kaiu kool lülitunud 
sellesse programmi ainukesena Rapla maakonnas. Meie koostöö partneriteks on Rumeenias Baia Mares ja Türgis Usakis asuvad koolid. 
Meie projekti teemaks on „Hariduse parem kvaliteet perekonna toel”.
Algselt oli koole 27 erinevatest riikidest. Kui aga läks projekti kirjutamiseks, jäi alles 6 kooli, kuid heakskiitu leidsid ainult eelpool mainitud 
kolme kooli projektid. Meid kõiki kolme riiki ühendab üks probleem – kuna kohapeal puudub küllaldane tööhõive, on paljud lapsevanemad 
sunnitud tööd otsima väljaspool elukohta, kas suuremates keskustes oma riigis või hoopis välismaal. Selline olukord vähendab ka perekonna
 mõju lapse kasvatamisel. Koostöös partnerkoolidega püüame leida võimalusi ja vahetada kogemusi, mis aitaks kaasa kooli ja kodu edukamaks koostööks ja teineteise paremaks mõistmiseks. 
Õppetöös on kolm peamist lüli – õpilane- perekond – kool, mis moodustavad ühise keti. See kett on aga nii tugev, kui tugev on kõige nõrgem lüli. Nii lapsevanemate kui ka kooli ühine soov on anda oma lastele parim, võimetekohane haridus. Enamus õpilasi mõistab selle vajalikkust, kuid  kahjuks puutume igapäeva koolitöös kokku ka nende õpilastega, kes seda ei ole veel endale teadvustanud. Anna aega atra seada ja tarkus tuleb pikkamisi on küll lohutavad mõtteterad, kuid aastad kaovad linnutiivul ja ühel päeval see noor inimene küsib meilt, täiskasvanutelt aru, miks me ei osanud teda õigel ajal vajalikult suunata. Meie noorte nimel tuleb koolil ja lapsevanematel leida sellised koostöö vormid, et meie lapsed oleksid tulevikus läbilöögivõimelised, oma elus kindla koha leidnud õnnelikud inimesed. 
 Nende eesmärkide saavutamiseks toimub meie kolme kooli esimene kohtumine Baia Mares 13.11.- 17.11.2007. Rumeeniasse sõidavad direktor Maris Lääts, projekti koordinaator Päivi Aljamaa ja 9.klassi õpilane Anar Pajula. 
Toetus selleks sõiduks saame Elukestva Õppe Programmist. Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

Projekti kordinaator
Päivi AljamaaComenius projekti esimene töökoosolek Rumeenias

Kaiu Põhikool Comenius projektis

 13.-17. novembrini viibisid Kaiu Põhikooli direktor Maris Lääts, projekti koordinaator Päivi Aljamaa ja üheksanda klassi õpilane Anar Pajula Baia Mares, Rumeenias seoses Comenius projekti „Hariduse parem kvaliteet perekonna toel” esimese kokkusaamisega. Meie koostööpartneriteks on Mihai Eminescu National Kolledž Baia Marest, Rumeenias ja Õzel Üftade Lisesi, Usakist, Türgis.
 Meid kõiki kolme riiki ühendab üks probleem – kuna kohapeal puudub küllaldane tööhõive, on paljud lapsevanemad sunnitud tööd otsima väljaspool elukohta, kas suuremates keskustes oma riigis või hoopis välismaal. Selline olukord vähendab ka perekonna mõju lapse kasvatamisel. Koostöös partnerkoolidega püüame leida võimalusi ja vahetada kogemusi, mis aitaks kaasa kooli ja kodu edukamaks koostööks ja teineteise paremaks mõistmiseks. Meie noorte nimel tuleb koolil ja lapsevanematel leida sellised koostöö vormid, et meie lapsed oleksid tulevikus läbilöögivõimelised, oma elus kindla koha leidnud õnnelikud inimesed. 
Kohalviibitud päevad olid töörohked, sest töötati välja küsimustikke õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele. Hämmastav oli Rumeenia õpilaste aktiivsus ja väga hea inglise keele oskus. Enamus projektis osalevatest õpilastest õpivad inglise keele eriklassis ja on lõpuklassi õpilased, seega ka suurem aktiivsus. Meie noormees ja ka Türgi neiud said oma maad ja kooli tutvustava presentatsiooniga toredasti hakkama ja osalesid aktiivselt küsimustiku koostamisel. Nad leidsid endale hulga uusi sõpru, kellest oli raske lahkuda. Anar Pajula lubas veel innukamalt hakata inglise keelt õppima, sest koges nende päevade jooksul, kui vajalik on võõrkeele oskus, sest maakohas elades õpitakse ikka rohkem seepärast, et korralikku hinnet saada. Õpitu tõelist väärtust tunnetatakse alles keelekeskkonda sattudes. Toetus selleks sõiduks saime Elukestva Õppe Programmist. Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.
Projekti koordinaator
Päivi Aljamaa


Comenius projektiga Türgi reis

 Seoses Comeniuse projektiga viibisid õpetaja Päivi Aljamaa, kooli direktor Maris Lääts ja kaks õpilast Silje Vokksepp ja Marian Mäeots Türgis. Reis kestis 4 päeva. 
  Sõit algas 21 mai varahommikul. Jõudsime läbi Amsterdami, Istanbuli Usaki hilisõhtul ning lennujaamas ootasid meid juba pered, kelle juures me ööbisime. Hommikul sõitsime koolibussiga kooli. Kool oli suur ja õpilasi palju. Kõik kandsid koolivormi. Käisime igahommikusel koolirivistusel, peale seda külastasime tunde. Ees ootas meid muuseumite külastus ning visiit linnapea juurde. Koju jõudes puhkasime ja seadsime end valmis õhtuseks väljaminekuks. Õhtul käisime kohvikus ja edasi läksime õppima nende traditsioonilist tantsu. Koju jõudsime hilja.
  Uue päeva hommikul käisime türgi keele tunnis ja peale seda oli meil töökoosolek seoses projektiga. Rühmatöös teiste riikide õpilastega käsitlesime võimalusi kooli, lastevanemate ja õpilaste paremaks koostööks. Iga rühm esitas arutluse lõpul omapoolse nägemuse ja Silje Vokksepp oma grupi esindajana sai sellega suurepäraselt hakkama. 
Pärastlõunal ootas meid reis Ulubeysse. Kohtusime kohaliku linnapeaga ning edasi sõitsime Ulubey kanjonitesse. Vaade kanjonile oli suurepärane. (http://www.ulubey.gov.tr/kanyon.php). Järgnevalt külastasime antiikset Blaundose linna,( http://www.ulubey.gov.tr/sulumenli_antik.php),kus võib leida ehitiste osi, mis on pärit juba 1.sajandist. Õhtul läksime tänavatele shoppama ja kaubamajja, kus me sõime õhtust. Kodus pakkisime asju kokku ning läksime vara magama. Pidime tõusma varahommikul, et jõuda lennujaama. Lennujaamas jätsime hüvasti oma sõpradega ning algas teekond tagasi Eestisse. Muljed reisist ja inimestest on hästi toredad. Saime tunda türklaste sõbralikkust ja külalislahkust ning tutvuda natuke ka selle suure ja meile nii kauge rahva ja maaga, millest meil varem eriti ettekujutust ei olnud. Ühine projekt lähendab koostöös noori inimesi ja avardab meie silmaringi.

3.juuni 2008
Silje Vokksepp ja Marian Mäeots

Kaiu kool Comeniusega Türki     

Kaiu Põhikooli direktor Maris Lääts, projekti koordinaator Päivi Aljamaa, Marian Mäeots ja Silje Vokksepp 7. klassist viibisid Comenius projekti „Hariduse parem kvaliteet perekonna toel” teisel töökoosolekul Usakis, Türgis 21.-24. maini. Meie koostööpartneriteks on Mihai Eminescu National Kolledž Baia Marest, Rumeenias ja Õzel Üftade Lisesi Usakist, Türgis. Ürituse peaorganisaatorid oli Taner ja Nilufer Sani Usakist ja Mariana Hudrea ja Laura Szebeni Rumeeniast. 
Eelmise kokkusaamise ajal valmisid küsimustikud õpilastele, lastevanematele, ja õpetajatele parema koostöö saamiseks. Vahepealsel ajal tegime ettepanekuid küsimuste lõplikuks variandiks kaasates sellele kooli lastevanemate hoolekogu esinaist ja valla sotsiaaltöötajat, et saavutada kõigile arusaadav ja ühiselt mõistetav eestikeelne variant. Oleme tänulikud kõigile õpilastele ja lastevanematele, kes saatsid meile vastused, avaldasid oma mõtteid ja tegid ettepanekuid tõhusamaks koostööks. Suure töö tegid 7.ja 8.klasside õpilased kokkuvõtete tegemisel. Kogu õpetajaskond tundis suurt huvi saadud tulemuste vastu. Saime palju häid mõtteid ja ideid edasiseks koostööks. Küsimustike koondite põhjal koostasime PowerPoint esitlused eesti ja inglise keeles. Saadud tulemused saatsid kõik projektis osalenud Rumeeniasse, kus sealsed partnerid koostasid neist kolme kooli põhjal koondvariandi. 
Türgis olles vaatasime läbi koondtulemused, püüdsime selgusele jõuda, miks mõnes osas meie üksteisest nii palju erineme (peremudel, laste arv perekonnas, religioone taust) ja mis soodustab seda, et üksteisest nii kauged koolid on kohati väga sarnased oma probleemide tõttu. Jagasime oma koolide hästiõnnestunud kogemusi koostööks kooli ja kodu vahel. Õpilased töötasid rühmades leidmaks mõtteid kooli ja kodu tõhusamaks koostööks, vanemate rollist õpilaste paremaks abistamiseks ja suunamiseks. Tore oli tõdeda, et Silje Vokksepp 7.klassist oli võimeline inglise keeles ette kandma oma rühma arvamusi. Võime uhkust tunda, et meie kooli 13-14 aastased õpilased saavad juba suurepäraselt hakkama võõrkeelses keskkonnas.
Peale töökoosolekute oli meil võimalus tutvuda Õzel Üftade Lisesi uue internaat-erakooliga, mis on lastevanemate poolt väga hinnatud oma range distsipliini ja heade õppetöötulemuste tõttu. Kuna kooli alles ehitatakse, siis saab see olema kooliks tuhandele õppurile, praeguse veidi üle 300 õpilase asemel. Õpetajateks on 10 nais- ja 30 meesõpetajat, kes kannavad ka valget kitlit vormirõivana. Õpilastel on samuti oma kooli vorm. Õpilastele antakse küllalt palju kodutöid, mille ettevalmistamiseks on igal päeval kolm kohustuslikku tundi, milles kõik peavad osalema. Kui õpilane saab oma ülesanded varem valmis, tuleb tal ülejäänud aeg sisustada lugemisega.
Külastasime Usaki haridusosakonda, kahte kohalikku muuseumi, lähedalasuvat Ulubey väikelinna linnavalitsust, vapustavalt ilusat Ulubey kanjonit ja antiikset Blaundose linna. Kaks perekonda, kelle lapsed õppisid selles koolis, kutsusid õpetajaid õhtusöögile oma koju. Meil avanes ka tore võimalus veeta kaks õhtut äärmiselt külalislahkete, sõbralike ja meie vastu siirast huvi tundvate perede seltsis. Kogu Türgis viibitud päevade kestel ümbritses meid tähelepanu, sõbralikkus ja hoolitsus. Oleme väga tänulikud Comenius programmile, mis on ühel väikese maakooli õpetajatel ja õpilastel võimaldanud osaleda selles projektis, mille tulemuseks loodame parandada oma kooli koostööd kodudega ja mis aitab meil laiendada oma silmaringi teiste maade ja rahvaste suhtes.
Toetus selleks sõiduks saime Elukestva Õppe Programmist. Euroopa Komisjon ei ole vastutav selle sisu kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.3.juuni 2008
Projekti koordinaator
Päivi AljamaaKaiu põhikool Comenius projekti lõppkonverentsil Rumeenias

Comenius Elukestva õppe programmi raames toimuva projekti „Hariduse parem kvaliteet perekonne toel“ järjekordne projektikoosolek - lõppkonverents toimus Rumeenias Baia Mares 27.- 31. maini.
Konverentsil osalesid Kaiu koolist 4 õpetajat ja 7 õpilast, kes võtsid koos partneritega Rumeeniast ja Türgist kokku kaheaastase projekti tulemused. 8. ja 9.klassi kaks õpilast tegid ettekande koos PowerPoint esitlusega „ Teansversal Competences with School and Family Support“ Lõppkonverents ühendas ka teisi projekte, mis olid seotud õpilaste ettevalmistusega iseseisvaks eluks, valmisolekuks suundumaks tööturule, milles kooli ja kodu koostööl on määrav osa. Immigratsiooni probleeme õpilaste ja vanemate puhul käsitlesid koolid Itaaliast, Saksamaalt, Türgist. Prantsusmaalt, Ungarist, Poolast ja Rumeeniast.
Konverents kestis kaks päeva. Teise päeva õhtupoolikul rahvusvahelised õpilasmeeskonnad õppisid ja töötasid välja äriplaane. Piduliku õhtusöögi ajal nautisime kohalike rahvamuusikute laule tantse ja pillilugusid. Viimasel päeval avanes meeldiv võimalus viibida lähedalasuvates mägedes, tutvuda kohalike vaatamisväärsustega, külastada väikest maakooli ja imetleda sealsete õpilaste tujuküllast esinemist. Laiapõhjaline konverents andis meie õpilastele ja õpetajatele võimaluse suhelda osalejatega erinevatest maadest, saada kasulikku lisainformatsiooni, mis otseselt haakus meie projektiga.

Projekti koordinaator Kaiu Põhikoolis
Päivi Aljamaa

Comenius projekti „Hariduse parem kvaliteet perekonna toel” lõppkonverentsil Rumeenias.

Alates esimesest oktoobrist 2007 on Kaiu Põhikool osalenud rahvusvahelises Comeniuse projektis. Projekti teemaks on „Hariduse parem kvaliteet perekonna toel”. Mai kuus käisime seitsme õpilase (Marii Sernjuk, Siim Asperk, Juhan Taalik, Terje Vandmann, Liis Lillestik, Gerttu Kimberg ja Silva Jõessar), kolme õpetaja (Päivi Aljamaa, Argo Niinemets ja Anne Pokrovski) ja kooli direktoriga (Maris Lääts) Rumeenias projekti lõpetaval konverentsil. 
 Sõitu alustasime 27. mai hommikul, läksime läbi Helsingi ja Budapesti Rumeenia põhjapool asuvasse Baia Mare linna. Kohale jõudes ootasid meid õpilased, kelle juures elasime need neli imelist päeva. 
 Järgmisel hommikul toimus kohalikus hotellis konverents, kus oli osavõtjaid Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast, Eestist, Türgist, Saksamaalt ja Rumeeniast. Kokku üle saja inimese, konverentsist võtsid osa ka teise projekti liikmed, selle projekti teemaks oli immigratsioon. Kõik osalejad esitasid kokkuvõtte seni tehtud tööst. Kaiu õpilastest esinesid Marii Sernjuk ja Siim Asperk. Konverents oli väga huvitav ja me saime palju uusi teadmisi ka globaliseerumise ja ärimaailma kohta. Sama päeva õhtul toimus pidulik õhtusöök hotelli ruumides. Õhtusöögil tutvusime nii Türgi kui ka Rumeenia toitudega ja nautisime Rumeenia rahvatantsijate esinemist. Konverents jätkus ka järgneval päeval. Siis tutvusime lähemalt ärimaailmaga ja saime nõu asjatundjatelt. Hiljem moodustasime grupid ja koostasid äriplaani. Plaane tehti erinevaid, enamus kavandasid avada erinevaid väikeettevõtteid nagu kino, restoran või mobiilikorpuste kauplus. Minu arvates oli äriplaani koostamine väga huvitav kogemus ja on kindlasti meile tulevikus kasulik. 
 Õhtul oli meil vaba aega ja saime uusi tutvusi luua, linnaga tutvuda ja suveniire koju kaasa osta. Ka laupäeval tutvusime linna lähiümbrusega ja Maramures`i maakonnaga. Me külastasime erinevaid paiku ja tutvusime kohaliku kultuuriga, pikemalt viibisime ühes külas, kus meile esinesid koolilapsed rahvatantsude ja -lauludega ning pakuti ka pirukaid. Nägime erinevaid puukirikuid, muuseume ja surnuaedu. Sellel õhtul jõudsime linna tagasi üsna hilja ja puhkasime järgmiseks päevaks välja, sest alustasime teekonda tagasi Eestisse. 
Reis oli väga tore ja nii Rumeenia kui ka teiste osalenud riikide esindajad olid väga suuepärased inimesed. Ma olen kindel, et kõikidele seal viibinud rahvustele meeldisid koos veedetud päevad ja nad said meeldejäävaid kogemusi. Sellised rahvusvahelised projektid laiendavad noorte silmaringi ning annavad võimaluse inglise keele kasutamiseks, seega on väga vajalikud meile tulevikus. Minule isiklikult ei meeldinud terve reisi jooksul ainult üks asi ja selleks oli lahkumise moment, mis oli kõigile raske ja nii mõnigi poetas pisara. Lõpetuseks tahaksin tänada õpetaja Päivi Aljamaad, kes selle projekti kirjutas ja meile sellise unustamatu kogemuse võimaldas.


Marii Sernjuk
8.klass


Muudetud 2012-10-15 16:34:17