full screen background image
  Kaiu Kool  

Comeniuse projekt 2


Poola presentatsioon
Belgia presentatsioon
Bulgaaria presentatsioon
Rumeenia presentatsioon
Türgi presentatsioon
Eesti presentatsioon
Eesti presentatsioon 2
Kaiu presentatsioon
You Are What You Eat
Lühikokkuvõte esitlus projektist
Mida andis meile osalemine projektis
Voldik
Comeniuse retseptiraamat
Comeniuse retseptiraamatu kaas
T-särk eesvaade
T-särk tagavaade
Kaiu Põhikool järjekordses Comenius projektis 2009. aasta suvel lõppes meil eelmine Comenius projekt, mille täitmine sai hindeks „väga hea” ja millele anti tunnistus "European Label 2009". Õnnestunud projekt andis innustust asuda tegelema uuega ja nii sai kirjutatud projekt „You are what you eat” – „ Sa oled mida sa sööd”. Meie partneriteks on Poola (linnast Wodzislaw SL.), kes on ka üldkoordinaator, Rumeenia(Comuna Talpas, Judetul Dolj), Bulgaaria (Satovcha), Türgi (Iskendrun), Belgia(Waregem). Projekti seekordne teema käsitleb tervislikku toitumist. Meie söömisharjumused on kardinaalselt muutunud viimaste aastakümnete jooksul ja peab nentima, et mitte paremuse poole. Seoses kiireneva elutempoga, inimesed haaravad poest, mida kiiresti valmistada, noored tarbivad palju ebatervislikku. Me ei oska ka alati hinnata toidu siltide peenekirjalist infot selles olevate komponentide kohta. Kuna meie kool kuulub ka tervist edendavate koolide hulka, siis meie projekti teema haakub otseselt kooli õppekavaga, mis on ka uues põhikooli ja gümnaasiumi uues õppekavas tähtsal kohal. Kõigest eelnevast lähtudes on ülesandeks suunata meie noori teadlikult toitu valima. Esmalt võrdleme erinevate maade koolitoitu, siis õpilaste toitumisharjumusi, kohtume toitumisspetsialistidega, et muutuda teadlikeks tarbijateks, õpime teemat käsitlevat inglisekeelset sõnavara ja lavastame näidendi. Projektikohtumistel vahetame kogemusi ja valmistame tervislikke toite; kogume selleks retsepte ja projekti lõpptulemusena valmib retseptide raamat kõigis kuues keeles + inglise keel. Projekti osatähtsus ei piirdu ainult toitumisega. Projektikohtumised viivad meie õpilasi erinevatesse riikidesse, mis avardab nende geograafilisi, kultuurilisi, sotsiaalseid ja inglise keele oskusi. Projektitöö kogemus on hindamatu väärtus tulevikku silmas pidades. Uus õppekava seab koolide ette kasvatada meie õpilastes Euroopa kodanikuks olemist, silmas pidades õpilasvahetusi, õppimis- töövõimalusi, enesetäiendamist elukestva õppe raames. Esimene partnerriikide kohtumine seisab ees Poolas jaanuari teises pooles. Projekti läbiviimiseks saame toetust "Elukestva õppe programmist". Päivi Aljamaa projekti koordinaator Kaiu Põhikoolis. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Kaiu Põhikooli Comenius projekti esimene töökoosolek Wodzislaw Slavskis Poolas. Meie Comenius projekti „Sa oled, mida sa sööd” esimene töökoosolek toimus 8.-11.veebruarini Wodzislaw Slaskis, mis asub Poola edela osas. Kohtusime oma projektipartneritega Poolast, Rumeeniast, Bulgaariast, Türgist ja Belgiast. Kaiu koolist osalesid 8.klassi õpilased Grete Lipp, Ivi Saar ja Margo Pokrovski, direktor Maris Lääts ning õpetajad Lily Kononova ja Päivi Aljamaa. Ettevalmistused kohtumiseks algasid juba sügisel, kui teavitasime õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid projekti olemusest lastevanemate koosolekute ja kooli kodulehe ning valla lehe kaudu. Viisime läbi küsitlusi õpilaste söömisharjumiste kohta, tegime kokkuvõtteid, analüüsisime kooli sööklas pakutavat toitu, otsisime toitude nimetustele nende inglisekeelseid vasteid, koostasime PowerPoint esitlusi Eesti, Rapla, Kaiu ja oma kooli kohta, harjutasime ettekandeks, kogusime materjali ja ideid Eestit, Rapla maakonda ja Kaiut tutvustava plakati kavandamiseks, otsisime sobivamaid reisimise võimalusi. Projektiga seonduvaid materjale võib leida kooli kodulehelt ja projekti kodulehelt www.ejournal.fi/youarewhatyoueat . Wodzislaw Slaskisse lendasime läbi Müncheni Krakowisse, kus ootas meid buss ja koos Türgi ja Belgia partneritega jõudsime peale peaaegu kolmetunnist sõitu sihtpunkti. Meie Poola partnerid olid meid juba ootamas. Õpilased kohtusid peredega, kes hoolitsesid nende eest sealviibitud ajal. Järgmise päeval tutvusime Wodzislawi linnaga, mis on asutatud 1257 aastal. Seal elab üle 50 tuhande inimese, kellest paljud on seotud kivisöetööstusega, kuna linn asub Sileesia kivisöepiirkonnas. Järgnevalt suundusime koolimajja, kus meid ootas südamlik vastuvõtt. Tervituskõnedele järgnesid projektis osalevate maade esitlused oma maa ja kooli tutvustamiseks. Meie õpilased said Eesti, Rapla maakonna ja Kaiu tutvustamisega suurepäraselt hakkama. Oma esinemise lõpetasime Kaiu kooli lauluga, mis leidis sooja vastuvõtu. Tutvustuste vahel esinesid kohaliku kooli õpilase taidlusnumbritega. Kuna meie projekt on suunatud tervislikule toitumisele, siis pakkusid võõrustajad meile väga mitmekesiseid tervislikke toite. Peale lõunat tutvustasid koolide koordinaatorid, mida koolid on projekti raames senini teinud ja koos jõuti ühistele arusaamadele järgnevaks projektietapiks. Koolid kohtuvad mais Rumeenias ja septembri lõpus Kaius. Samal ajal kui õpetajad nõu pidasid, kujundasid õpilased oma maad ja kooli tutvustavat plakatit. Õhtu veetsid õpilased powlingut mängides ja õpetajad koos võõrustajatega rahvustoite maitstes. Järgmine päev algas juba varakult, et suunduda Wieliczka soolakaevandusse, mis oma kaevandamise lõpetas täielikult 2007. aastal ja on nüüd ainulaadne oma soolast valmistatud kabelite, saalide, skulptuuride, lühtrite jne. poolest. 378 trepiastet viisid meid 64 meetri sügavusse. Kolmetunnise ekskursiooni jooksul jõudsime 135 meetri sügavusse, kust lift viis ülesse 30 sekundiga. Päeva teisel poolel tutvusime Krakowiga. Järgmisel päeval alustasime juba kell 3 hommikul sõitu lennujaama. Seal selgus, et oleme vales terminaalis. Siis tühistati meie lend ja öeldi, et peame tagasi sõitma Viini kaudu. Suundusime jälle rahvusvahelisse terminaali ja lõpuks lendasime hoopis läbi Praha. Rahvusvahelised projektid on äärmiselt vajalikuks osaks kooli õppekavas. Õpilased omandavad ja kasutavad teadmisi IT valdkonnas, saavad esinemise kogemusi, tutvuvad erinevate maade kultuuride ja tavadega, areneb empaatiavõime, paraneb inglise keele oskus, kuna on võimalus kasutada õpitut keelt loomulikes situatsioonides, saavad kogemusi reisimiseks ja toimetulekuks elades partnerriikides perekondades. Toetuse selleks sõiduks saime Elukestva Õppe Programmist. Päivi Aljamaa projekti koordinaator Mõned õpilaste arvamused: Ivi Saar Lõppkokkuvõtteks olid need päevad väga hea kogemus ja tore võimalus kohtuda uute inimestega ning tulla toime uues keskkonnas. Poola inimesed olid lahked ja sõbralikud ning jäime oma uusi tuttavaid igatsema. Margo Pokrovski Ilm oli väga soe ja ma ei tahtnud kohe sealt ära tulla. Kui oleks olnud võimalus oleksin sinna ka jäänud Grete Lipp Ma juba igatsen oma uusi sõpru. See reis andis mulle tõeliselt hea kogemuse. Ma kindlasti tahan minna sinna tagasi. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Kaiu Põhikool Comenius projektis 09.-13. maini viibisid Kaiu Põhikooli projekti koordinaator Päivi Aljamaa, õpetaja Kairi Udam ja 8.klassi õpilane Epp Kroon ning 6.klassi õpilane Kristin Erm Rumeenias Craiovas ja Talpases seoses Comenius projekti „Sa oled, mida sa sööd” teise kokkusaamisega. Esimene projektikoosolek toimus veebruaris Poolas Wodzislav Slavskis. Meie koostööpartneriteks on peale Rumeenia ja Poola veel Bulgaaria, Türgi ja Belgia. Meie projekt käsitleb tervislikku toitumist. Projekti käigus oleme viinud läbi küsitlusi õpilaste toitumisharjumuste kohta. Õpilased on uurinud erinevate puu- ja juurviljade kasulikkust meie tervisele, koostanud esitlusi inglise keeles ja need projektikohtumisel partneritele tutvustanud. Oleme tutvunud partnermaade söögikultuuriga. Projektikohtumistel külastasime ka kohalikke vaatamisväärsusi. Poolas viibisime Wieliczka soolakaevanduses ja Krakowis. Rumeenias sai meile osaks südamlik vastuvõtt meie partnerkoolis Talpases, kus väga kitsastes oludes õpib veidi üle 100 õpilase. Olime vaimustatud nende kaunitest rahvariietest ja tempokatest tantsudest. Külastasime looduslikku muuseumi „Trovanti”, kus kivid jätkuvalt kasvavad, nägime kaunist Horezu keraamikat teel samanimelisse kloostrisse. Craiova muuseumis tutvusime kohaliku köögiga läbi sajandite, kõndisime Euroopa suuruselt kolmandas hästikorrastatud pargis. Õpilased näitasid oma teadmisi vastates küsimustikele, kuidas valida tervislikku toitu süües kodust eemal ja kuidas on füüsilise tegevuse juures mõistlik tervislikult toituda. Parimad vastajad said diplomid. Seekordsel kohtumisel ei olnud õpilased majutatud peredesse seoses vastuvõtjate majandusliku olukorraga, kuid õpilastel oli võimalus suhelda ühise tegevuse käigus, millest väga haaravaks kujunes Rumeenia rahvatantsude õppimine ja tantsimine kahel õhtul. Meie tüdrukud ei pidanud paljuks neid tantse veel ka hotellitoas harjutada. Õpilaste arvamused: projekti käigus oleme saanud palju teada erinevate puu- ja juurviljade kasulikkusest, õppinud palju uut inglisekeelset sõnavara seoses toitumisega, saanud julgemaks ettekannete tegemisel ja suhtlemisel võõras keskkonnas ja keeles, õppinud elementaarset sõnavara partnerite keeles ja õpetanud neile veidi eesti keelt. Oleme tutvunud erinevate kultuuridega, nende toitudega ja oskame paremini mõista erinevaid rahvaid. Mõlemas riigis viibinud õpilased oleksid sinna jäänud veel kauemaks. Lisaks kohapeal kogetule said õpilased kogemuse lennukitel reisimisel, kuna enamuse jaoks oli see esmakordne kogemus. Septembri viimasel nädalal võõrustab Kaiu kool oma partnereid. Tahame peale projektiga seonduva tutvustada neile oma kodukohta ja veidi ka Eestit, et külalistele jääks meeldiv elamus riigist, kus nad ei ole varem viibinud. Toetuse selleks sõiduks saime Elukestva Õppe Programmist. Päivi Aljamaa projekti koordinaator ----------------------------------------------------------------------------------------------- Comenius projektiga seotud kolmas töökoosolek Kaiu Põhikoolis Septembrikuu viimasel nädalal viibisid Kaiu kooli partnerkoolid projektis ”Sa oled see, mida sa sööd” meil külas. Võõrustasime õpilasi ja õpetajaid Poolast, Belgiast, Rumeeniast, Bulgaariast ja Türgist. Õpetajad ja türgi õpilased olid majutatud Kehtna äsjaavatud, renoveeritud õpilaskodusse. Teiste riikide õpilased elasid meie õpilaste peredes. Suur tänu Kristin Ermi, Margo Pokrovski, Eneli Novikovi, Simo Lillestiku, Grete Lipp, Pillerin Asperki, Aliis Vokksepa, Mihkel Viski ja Ann-Maria Ojavee peredele, kes hoolitsesid külalisõpilaste eest sel nädalal. Kui esmaspäeval tegelesime külaliste vastuvõtu ja majutamisega, siis järgmised päevad olid täis erinevaid ettevõtmisi. Teisipäeval toimus vastuvõtt ja kontsert, kus esinesid meie lauljad, tantsijad ja 9.klass lühinäidendiga “Sa oled see, mida sa sööd”.Sellele järgnes tutvumine kooli, lasteaia, kultuurikeskuse ning Kaiuga. Kultuurimaja saalis nägid külalised väljapanekut Kaiu vallas kasvatavatest toitainetest. Kaiu valla volikogu esimees Agur Asperk andis ülevaate vallast ja Aivo Sildvee käimasolevast tervisliku toitumise projektist. Seejärel lahendasid projektis osalevad õpilased tervisliku toitumisega seotud viktoriini Anne Pokrovski ja Lily Kononova juhendamisel. Samalajal projekti koordinaatorid ja direktorid tegid kokkuvõtte senitoimunust, määrati kindlaks järgmiste kohtumiste ajad ja täpsustati ülesanded ja vastutajad. Kolmapäeval tutvusid külalised Tallinna vanalinnaga. Lõunastades suures kaubanduskeskuses oli õpilaste ülesandeks leida võimalused tervislikuks toitumiseks. Pealelõunane vihm ei soosinud tutvumist meie pealinna paljude teiste vaatamisväärsustega. Neljapäeva hommikul kohtus meie külalistega Kehtna Majandus-ja Tehnoloogiakooli direktor Eero Kalberg, kes tutvustas oma kooli ja saime ülevaate toitlustusõppurite ettevalmistamisest. Meie partnerid olid vaimustatud Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi võimalustest õpilaste arendamisel. Pealelõunal osalesid nad Mahtra muuseumi Eero kõrtsis pakutavast programmist, mis viis neid tagasi meie olude eelmistesse sajandeisse. Õhtupoolikul lahendasid õpilased arvutiviktoriine tervislikust toitumisest ning Anne Pokrovski eestvedamisel tantsisid eesti seltskonnatantse. Koordinaatorid ja direktorid tegid samal ajal kokkuvõtte ja andsid tagasiside projektikohtumisele. Tunnustati head organiseerimist, huvitavaid ja hariduslikke ning silmaringi avardavaid pakutud võimalusi. Kõikidel söögikordadel pakkusime külalistele eestipäraseid tervislikke toite, mis neile ka maitsesid. Õhtusöökide ajal õppisid ka õpetajad eesti laule ja tantse. Märgati puhtust ja korda nii Kaius, Tallinnas ning kõiges kohtades, mida neil oli võimalik külastada. Eestlaste külalislahkus ja sõbralikus avaldasid muljet nii õpetajatele kui ka õpilastele, kes olid majutatud kodudesse, avaldati soovi siia uuesti tulla. Projekti koordinaator Päivi Aljamaa Õpilaste arvamused projekti kohtumisest Eestis. Comenius Meie lennureis oli väga tore, ega olnud üldse väsitav ja toit lennukis oli ka hea. Eesti on ilus riik, siin on palju rohelust ja me tegime häid reise siin.Kaiu kool on väga väike, aga see eest väga armas ja kena. Rapla kool on väga ilus ning meie Belgia koolist palju suurem. Eesti tantsud ja bänd olid väga lahedad ja ilusad olid ka rahvariided, mida meil Belgias ei ole. Oli tore töötada inimestega, kes olid pärit teistest riikidest. Küsitlused olid väga lihtsad aga rohkem meeldisid mulle paberil, sest arvutis oli seda ebamugav teha.Tantsud olid väga ilusad, mida meile õpetati ning ma väga nautisin seda. Meil oli väga lõbus!Tallinn on ilus linn. Ma ei uskunud, et see nii kena on. Ostukeskus oli sama, nagu meil Belgiaski. Kehtnas käisime vanas tehnika koolis. See oli väga suur kool ning ka ilus. Seda oli tore näha. Pere, kelle juures ma ööbisin oli väga sõbralik. Hommikuti ja õhtuti sõime me traditsioonilisi Eesti toite. Iga õhtu olime me tüdrukutega õues ja meil sai väga palju nalja! Inimesed on siin sõbralikud ja ma usun, et ma jään Eestit igatsema!Inglise keel polnud raske, aga eesti keel on väga keeruline. Kaiu on väga armas koht. Mina elan ka külas, aga see pole sama. Kaius on ainult üks pood, aga meil on 9 poodi. Siin on palju loodust, mis mulle väga meeldib! Comeniuse projekt annab meile võimaluse külastada teisi riiki, mis on suurepärane!Olen ka õppinud mõned eesti keelsed sõnad nagu „tere“, „hästi“. Delphine Meneceur, Belgia Edyta Gorccka Lend oli veidi väsitav, sest me ootasime 5 tundi lennujaamas Tallinnasse minevat lennukit. Kui ma siia kooli tulin siis mulle meeldis see koht. Kontsert oli huvitav. Mulle meeldis kõige rohkem siis kui lapsed tantsisid. Ma arvan et viktoriinid olid natuke rasked, aga mõned küsimused olid ka kerged. Minu grupp oli hea ja organiseeritud. Ma olen õnnelik, et ma sain tantsimist õppida. Ma nautisin seda. Kõige rohkem meeldis mulle ekskursioon tallinnasse. Vana tallinn on üks kõige ilusam linn kus ma kunagi käinud olen. Aga seal ei olnud piisavalt vaba aega. Minu arust külastus ekonoomia ja tehnika kooli oli natuke igav. Aga külastus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi oli super. Arvuti viktoriin oli kergem kui paberil olev, aga see oli huvitav. Mu pere oli hea. Mulle meeldis seal. Toit oli maitsev. Mulle jääb see Eestis käik pikaks ajaks meelde. Ma kohtasin palju uusi sõpru. Ma sain nedest ja oma perest kus ma olin hästi aru. Kaiu on ilus ja vaikne alev. Comenius projekt on hea projekt mille abil saab tutvuda uute maade ja uute inimestega. Ma loodan sellest veel osa võtta. Ma õppisin eesti sõnu ei-no, ja-yes,auto-car. Melissa (Belgia) kiri Ma olen Melissa, Belgiast. Mulle väga meeldis siin! Siin on palju loodust, nii ilus. Perekond, kelle juures ma ööbisin oli väga sõbralik (Eneli perekond). Hooned, mida me külastasime olid väga huvitavad. Ma mõtlen koole ja muuseume. Rahvatantsud ja laulud, mida te esitasite meie kokkusaamise alguses oli hea idee. Toit oli väga hea! Reis Eestis oli hea. Siinne kool on lõbus. See on väga ilus ja meie koolist erinev. Ma ei saa midagi halba selle kohta öelda. Viktoriin oli raske, seal oli asju, millest ma aru ei saanud. Tantsud, mida me õppisime olid väga lahedad! Mulle väga meeldis. Tallinn oli lahe, aga ekskursioon oli liiga pikk ja ostukeskuses veetav aeg oli liiga lühike. Me jõudsime käia vaid neljas poes. Esimene kool, mida me neljapäeval külastasime ei olnud huvitav. Mul oli natuke igav. Aga teine kool oli hea. Nii suur, nii ilus. Kõrtsu oli hea näha, huvitav ja leib maitses hästi! Arvutiviktoriin oli vähem lõbus. Mul oli natuke igav. Mu pere oli väga sõbralik, ta ema oskab hästi süüa teha. Oli asju, mida ma polnud enne mitte kunagi söönud, aga mulle väga maitses. Peale kooli jäime me alati Kaiu kuni kella 22.30ni või midagi sellist, et oma sõpru näha. Meil oli alati lõbus! Ma hakkan oma pere, kus ma ööbisin igatsema! Nad olid minu vastu nii head! Suhtlus meie vahel oli hea. Me saime üksteisest väga hästi aru. Aga see oli lõbus. Ma kohtusin paljude uute sõpradega. Kaiu on väga hea koht, kus elada. Palju loodust ja sõbralikud inimesed. Tundub nagu nad kõik oleks suur perekond. Kõik teavad kõiki. See on väga vaikne kohake.Kui mul oleks võimalus projektiga teisi riike külastada, teeks ma seda kindlalt. Sa õpid palju ja tutvud teistsuguste kommetega teistest riikidest. Õppisin selgeks mõned eestikeelsed sõnad: tere, hästi, kuidas läheb, lahe, sul, ma armastan sind, väga ilus, kolm, neli, viis, nägemist, tsau. Stephanie Vercaemer / Belgia Kui võrrelda meie kooli Kaiu kooliga, on nende kool palju väiksem, kuid palju hubasem. Mulle väga meeldis siin ja kõik olid nii sõbralikud. Kui ma elaksin Eestis, läheksin ma Kaiu kooli. Mulle väga meeldivad Eesti rahvarõivad ja rahvatantsud. Oli näha, et õpilastel oli lõbus, kui nad tantsisid. Pillerin’i esitus oli väga ilus ja ta on väga hea laulja. Väga tore oli see, et viktoriinis pidid kõikide riikide lapsed koos töötama. Need ei olnud väga rasked, kuid seal olid mõned sõnad, millest ma aru ei saanud ja mida ei olnud sõnastikus, aga see oli lõbus. Me saime tutvuda teiste riikide õpilastega! Tantsud, mida me koolimajas tantsisime, olid väga lõbusad! See oli mu üks lemmikutest asjadest, mida me Eestis tegime. Kõik naersid ja kõigiga sai igaüks tantsida, see oli väga tore. Tallinn oli väga ilus! Mulle meeldis, et seal oli väga palju vanu ehitisi ja ma märkasin, et seal oli „tuhat“ suveniiripoodi. Kristiine kaubamaja oli väga suur! Ma arvan, et meile antud aeg seal poes oli täpselt paras. Neil oli seal poes väga palju lahedaid asju. Vesiroosi Gümnaasium oli nagu Ameerika kool. Seal olid palju intelligentsemad klassid ja neil isegi oli heli lindistamise stuudio. Ma soovin, et meil oleks samuti. See kool jättis mulle väga hea mulje. Nõmme kõrtsu teenindajad olid väga lahked ja oli väga naljakas vaadata, kuidas Türklased mänge mängisid. Mulle meeldis leib, mida sealt anti, aga tee polnud eriti minu maitsele. Mulle meeldis arvutiviktoriin rohkem, kui eelmine. Me töötasime kõik rohkem koos ja me tegime mõnda küsitlust isegi mitu korda. Peres, kus ma ööbisin olid kõik väga toredad. Pillerin’i ema meenutas mulle minu oma ema ja ta näeb väga tema moodi välja! Kõik söögid, mis me sõime olid väga maitsvad ja ma arvan, et tema ema on suurepärane kokk! Ma sain näha Pillerin’i klassipilte ja tema lapsepõlvepilte. Igal õhtul läksime me teiste sõpradega välja ja meil oli väga lõbus! Ma arvan, et kõik rääkisid inglise keelt väga hästi, ma sain peaaegu kõigist aru. Muidugi me saime uusi sõpru ja õppisime isegi paar Eesti, Bulgaaria ja Poola sõna ära. Meil oli koolis vene keele tund, aga ma ei leidnud erinevusi vene keele ja eesti keele vahel. Aga see oli tore ja ühtlasi ka päris tavaline tund. Kaiu oli väga rahulik. Seal oli väga hea lihtsalt ringi jalutada ja juttu rääkida. Sa saad kuni kella kümneni õues olla ja seal ei ole ohtlik. Meie külas aga peatuvad alati autod ja alati on tänavatel rahvast, kuid hiljem on seal ka imelikud inimesed. Me ei tohiks Belgias nii hilja õues olla. Comenius’e projekt oli väga huvitav. Me ei oleks kohtunud kõikide toredate inimestega, kui poleks olnud seda projekti! Sõnad, mis ma ära õppisin: Tere, hästi, kuidas läheb, mine, üks, kaks, kolm, neli, viis ja kiri. Matyida Anolzieyiyk, Poola. Lendamine oli väga väsitav, sest me pidime rohkem kui 4 tundi lennujaamas ootama,aga üldiselt ma nautisin seda. Kaiu Põhikool oli väike aga ilus. Õpetajad olid lahked samuti ka õpilased. Mulle meeldis idee rulapargist. Parim osa kontserdist oli Pilleriin ja ta bänd. Mulle meeldis laulda koos koori ja COMENIUSE inimestega. Küsitlusest tervislikust toidust oli kerge, sest me töötasime tiimina ja mulle meeldis see väga. Üks parimaid osi oli rahvatantsude tantsimine. Algul oli raske, aga pärast oli juba kergem tantsida. See oli väga tore, et meile rahvatantsu õpetati. Tallinn on üks ilusamaid linnu, mida ole näinud. Üldiselt meeldis mulle Vana Tallinn. Kõik ehitised olid lahedad ja ma arvan, et me saime liiga vähe aega seal asjade ostmiseks. See päev oli tore! Kooli Kehtnas oli huvitav aga ka natuke igav. Rapla Vesiroosi Gümnaasium oli suur ja modernne, just nagu Ameerika filmides. Vana kõrts oli hämmastav. Mulle meeldis sealne atmosfäär- seal oli pime ja imelik lõhn. Mängud olid huvitavad. Arvutis tehtud küsimused tervislikust toitumisest olid kergemad ja huvitavamad kui eelmisel korral. Perekond, kuhu mind vastu võeti, oli väga meeldiv. Ma ööbisin Kristini kodus- ta oli tore! Tal oli peres peale enda veel kaks õde ja kaks venda, aga see polnud mulle probleemiks. Igal õhtul käisime me eesti, poola ja belgia tüdrukutega igal pool ringi, uudistamas kohta, kus peatusime. Meil oli lõbus kogu see aeg! Ma ei unusta neid päevi kunagi! Polnud raske teistega suhelda. Me saime üksteisest kenasti aru. Eesti inimesed on väga avatud ja sõbralikud, me suhtlesime palju! Kaiu on väike koht, aga mulle meeldivad väiksed ja rahulikud paigad. Kõik oli ilus – teil oli nii palju puid – rohelust! Mulle meeldiks projektist osa võtta ka järgmistel kordadel, kuna see oli huvitav ja tore kogemus terveks eluks. Saab arendada oma inglise keelt ja tutvuda uute ning põnevate inimestega, näha palju erinevaid kohti ja riike. Ma õppisin ka mõned eestikeelsed sõnad: one – üks, three – kolm, two – kaks, four – neli, five – viis, no – ei, car – auto, this – nii. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Comeniusega Bulgaarias Septembrikuu viimasel nädalal võttis Kaiu Põhikool vastu külalisi Bulgaariast, Rumeeniast, Poolast, Belgiast ja Türgist ning vastavalt Comenius projekti ajakavale asusume koolivaheajal teele Bulgaariasse. Sinna sõitsid 9. klassi õpilased Ann Maria Ojavee ja Mihkel Viks ning 8.klassist Simo Lillestik, kelle pered võõrustasid partnerriikide õpilasi nende siinviibimise ajal. Õpetajatest sõitsid Marika Hõbemäe, Argo Niinemets ja projekti koordinaator Päivi Aljamaa. Selleks kohtumiseks oli meil valminud eesti rahvustoite tutvustav kogumik, mida me oma partneritele jagasime. Meie reis algas tõsise ehmatusega Tallinnas, kus teatati, et meie lennuki väljumine hilineb seoses ilmastikuoludega Münchemis, kus oli meil ümberistumine, et sõita Sofiasse. Selle tulemusena jäi meil ainult kümme minutit ühelt lennukilt mahatulekuks, läbi suure Müncheni lennujaama jooksmiseks ja uuele lennukile jõudmiseks. Lisabuss toimetas meid siiski õnnelikult järgmisele reisile. Sofias ootasid meid ees meie partnerid teietest riikidest, kes olid juba varem saabunud ja üheskoos asusime teele Satovcha suunas, mis asub 900 meetrit kõrgemal merepinnast Bulgaaria edelaosas. Kõikide sealviibitud päevade ajal olime vaimustatud kõrgetest mägedest, kurvilistest teedest, kaunist sügisvärvides loodusest. Koolis tervitati meid toreda kontserdiga. Saime elamuse Bulgaaria rahvalauludest, tantsudest ja pillimängust. Koolis õpivad erinevate usuliste tõekspidamiste ja rahvuste esindajad, seega saime ka põgusalt tutvuda sellest tulenevaga. Kuna meie projekti eesmärgiks on tervislik toitumine, siis meie võõrustajad pakkusid meile selleks võimalusi tutvuda toitumiskultuuriga enne ja nüüd, külastades muuseume ja pakkudes erinevaid kohalikke rahvusroogi. Õpilased näitasid oma teadmisi viktoriine lahendades ja eri riikidest moodustatud ühised võistkonnad valmistasid neile antud toorainetest tervislikke salateid, mida kõigil oli võimalik maitsta ja hinnata ning mis osutusid väga isuäratavateks. Külastasime tehnoloogiakooli, kus õpivad toitlustusala õpilased ja nägime nende valmistatud roogasid. Igas riigis viibimise osaks on ka tutvumine selle maa ja kultuuriga. Saime põgusa ülevaate Goce Delchevi, Plovdivi linnadest, külastasime Jagodinska maa-alust koobastikku. Lahkumispäeval sõitsime kõik koos Sofiasse ja vastavalt oma lendudele oli meil aega ka imetleda Bulgaaria pealinna. Meie õpilased said kogemusi reisimiseks, avanes silmaring uut maad ja kultuuri tundma õppides, said kasutada inglise keelt loomulikes situatsioonides, said kogemusi meeskonnatööks ja toimetulekuks elamiseks võõrustavates peredes. Kõike sama võib öelda ka õpetajate kohta, kes hakkasid end iga hetkega vabamalt tundma inglise keeles suheldes. Meie järgmine kohtumine viib meid Türki, mis saab toimuma veebruari lõpus. Projekti koordinaator Päivi Aljamaa --------------------------------------------------------------------------------------------- Sa oled see, mida sa sööd Samanimelise Comenius projekti viies kohtumine viis Kaiu Põhikooli kolm õpilast ja õpetajat Türki 27.veebruarist - 02.märtsini. Eelmise projekti ja Türki sõidu vahel töötasime kokaraamatu koostamiseks. Kõik partnerriigid saatsid Türki ühe tervisliku eelroa, kolme põhitoidu ja ühe magustoidu retsepti, millest meie Türgi partnerite ülesandeks oli kokku panna kokaraamat. Pidime kõik kujundama raamatu kaanepildi ja parim kaanepilt sai ühise kokaraamatu kaanepildiks, milleks osutus meie kaanekujundus. Meie partnerkool asub Vahemere ääres Iskenderunis, (endise nimega Aleksandria) 320 000 elanikuga linnas. Arvestades nende asukohta lootsime sooja ja päikesepaistelist ilma, kuid meie suureks pettumuseks sadas vihma ja lund. Hatay lennuväli, millele pidime lõppuks jõudma, ei võtnud meid vastu, kuna oli üleujutatud. Riias vahetasime oma lennupiletid ümber lendamaks Adanasse, kus meid ootasid juba meie Türgi partnerid koos bulgaarlastega, kes olid veidi varem saabunud. Üllatused ei tahtnud veel lõppeda, kui selgus, et meie direktori ja ühe õpilase pagas ei olnud kohale jõudnud. Õnneks saabus see järgmise päeva õhtuks. Meie Türgi partnerkool on erakool, kus õpivad õpilased 7-13 eluaastani. Kool on uus, tehniliselt hästi varustatud, igas klassis puutetahvel ja projektor. Avaüritusel kuulasime õpilaste toredat kontserti laulude ja tantsudega. Kuna meie projekti teemaks on tervislik toitumine, siis avanes meile suurepärane võimalus tutvuda kohaliku toitumiskultuuriga, maitsta palju erinevaid rahvustoite ja neid ka ise valmistada. Saime põgusa pildi ka teise erakooli õpilaste toidumenüüst. See kool asub kahe miljoni linnas Gazientepis. Selles linnas külastasime ka lumist loomaaeda, planetaariumi. Antakyas paelus meid maailma üks suuremaid arheoloogia muuseume, mille vanimad eksponaadid viisid meid 13.sajandisse enne Kristuse sündi. Saime heita pilku erinevate uskude kirikutele ja pühakodadele. Meie õpilased olid majutatud peredesse, kus nad kogesid südamlikku vastuvõttu. Ka õpetajatel oli võimalus saada osa türgi perekonna külalislahkusest ja maitsta palju erinevaid väga vürtsikaid toite, mida aitas meile veidi leevendada ohtralt vee või airaani (kohalik hapupiim) joomine. Meie järgnevateks ülesanneteks on ühise kokaraamatu trükkimine ja T-särkide valmistamine projektis osalevatele õpilastele. Need peavad olema valmis aprilli lõpus toimuvaks viimaseks projektikohtumiseks Belgias. Projekti koordinaator Kaiu Põhikoolis Päivi Aljamaa --------------------------------------------------------------------------------------------- Kaiu Põhikool Belgias. Comenius projekti “Sa oled see, mida sa sööd” viimane töökoosolek toimus Belgias 23.-27.aprillini Waregemis. Meie koolist osales selles kuus õpilast ja neli õpetajat. Seekordseks kohtumiseks pidi kõikidel partneritel olema valmis trükitud ühine kokaraamat, T-särgid projektis osalevatele õpilastele ning reklaamilehed- voldikud propageerimaks tervislikku toitumist. Projekti töögraafik oli äärmiselt tihe. Tegime kokkuvõtte senitehtust. Vaatasime Belgia õpilaste poolt valmistatud videofilmi tervisliku toidu tähtsusest inimese organismile. Kõikide partnerkoolide õpilastel tuli valmistada etteantud puuvilju kasutades tervislik salat ja mahladest maitsev jook ning hiljem oma valmistatut ka esitleda. Meie Belgia partnerid tutvustasid videofilmi ja ringkäigu abil oma 1500 õpilasega kooli õppelinnakut, kus töötab 200 õpetajat ja 20 sekretäri. Huvitav oli, et õpilased vahetundide ajal ei viibi kooliruumides vaid on siseõuel, kust suunduvad järgneva tunni õpetaja saatel klassiruumidesse. Kooli territooriumil on keelatud ka mobiiltelefonide kasutamine. Kooli koor andis toreda kontserdi lauludest, millega nad valmistusid esinema rahvusvahelisel koorifestivalil. Sama koor osales ka eelmisel Eesti koolinoorte laulupeol ja neil olid sellest väga toredad mälestused. Õhtupoolikul tutvustasid võõrustajad meile oma veidi üle 36000 elanikuga linna. Õpilastele korraldati orienteerumismäng kontrollpunktidega, milledes tuli erinevaid ülesandeid lahendada. Päeva lõpetas linnapea vastuvõtt linna raekojas. Järgmisel päeval külastasime ajaloolist Brügget, mis on linn aastast 1128. Linna läbib palju kanaleid, mistõttu seda on nimetatud ka Põhjamaa Veneetsiaks. Brügge kesklinn, mis on säilinud keskaegsel kujul, on Belgia suurimaid turismimagneteid ja kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. 2002. aastal oli Brügge Euroopa kultuuripealinn. Meil oli võimalus viibida ka teises ajaloolises linnas Gentis. Teel Genti külastasime biofarmi, kus jagati meile põhjalikke selgitusi ja näidati kõike tootmisega seonduvat. Saime maitsta ka seal valmistatud toitu. Gentis toimus ka „Kulinaarne jalutuskäik“, tutvustamaks kohalikku söögikultuuri ja tavasid ning kuulsa Belgia šokolaadi valmistamist. Teel kostitati meid maitsva Belgia šokolaadiga. Ärasõidupäeval enne lennujaama suundumist külastasime Brüsselis Atomiumi, kus õpilased said kontrollida oma teadmisi vee mõjust inimese organismile. Projektikohtumised on lõppenud ja algab kokkuvõtete tegemine ja aruandlus. Soojade ilmade saabudes seisab õpilastel ees reklaamsärke kandes jagada kohalikele elanikele tervislikku toitumist propageerivaid reklaamlehti. Projekti koordinaator koolis Päivi Aljamaa

Muudetud 2012-10-22 09:35:22