Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori rajamine ja kasutusele võtmine

Projekt number 2014-2020.1.03.17-0019 "Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori rajamine ja kasutusele võtmine"

Projekti kestvuseks on 39 kuud (02.04.2018- 30.06.2021)
Toetuse summaks on 198 082.20 eurot

Peamine eesmärk on luua õppevara loodusainete valdkonda (bioloogia, geograafia, füüsika ja keemia). Valmivad praktiliste tööde juhendid toetavad täiendavalt matemaatika ja informaatika õppekava eesmärkide saavutamist.  Projekti väljundiks on sisustatud loodusainete labor 24 õppekohaga, labor on aktiivses kasutuses põhikooli ja gümnaasiumi õppekava rakendamiseks, on koostatud praktiliste tööde juhendid ja õpetajad on läbinud täiendusõppe.

Projekt toimub kuue kooli koostöös:
•Hagudi Kool
•Juuru Eduard Vilde Kool
•Kaiu Kool
•Kehtna Kool
•Kurtna Kool
•Kohila Gümnaasium ( taotleja)

Tegevuste ajajoon
•Õpetajate koolitamine ( sügis 2018)
•24 praktilise töö juhendi koostamine õpetajate poolt ( sügis 2018- kevad 2019)
•Labori sisustamine ( suvi 2019)
•Õppevahendite soetamine ( suvi 2019)
•Labori kasutus  ( september 2019- juuni 2022)

Projekti „ Kohila Gümnaasiumi loodusainete labori rajamine ja kasutusele võtmine“ rahastab  Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik  meedetmest 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt.