full screen background image
  Kaiu Kool  

Tervisedendus

      

Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamist ning tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

Üks tervise edendamise põhilisi ideelisi aluseid on muuta keskkond selliseks, et tervislikud valikud oleksid lihtsalt kättesaadavad.

Kaiu kool liitus 5. juunil 2004. tervist edendavate koolide võrgustikku (TEK). Meie sooviks oli ja on muuta kooli õpi- ja töökeskkond kaasajale vastavaks, kujundada koolipere teadlikkust tervise küsimustes.

Kaiu kooli tervisenõukogu 2019:

Hannes Vald
Kätlin Erm
Miralda Sildvee
Anneli Ots
Agur Asperk
Marko Orav
Kait Rosenberg
Ingrid Kallaste

Esmaabi andjad koolis:

Kairi Udam
Agur Asperk
Elmo Hunt
Tiina Heinleht
Marika Hõbemäe

Töökeskkonna spetsialist
- Marko Orav

Meie kooli iga-aastased  tegevused:

Liiklusring 3. klassi õpilastele, et saada jalgratturiluba.
Ujumiskursus 2. klassi õpilastele 40 tundi
Kevadine KEAT-laager 6. klassi õpilastele
Maakondlik 5. klasside tervisepäev
Spordipäevad ja -võistlused
Euroopa spordinädal “Eestimaa liigub”
Vigurvänt 1.-4. klassi õpilastele
Südamenädal 1.-9 klassi õpilastele
Osalemine inimeseõpetuse olümpiaadil 5.-8. klassi õpilastele
Osalemine maakonna TEK-koolide üritustel ja koolitustel
Osalemine heategevuslikul teatejooksul liikumispuudega laste toetuseks

Meie kool on liitunud Euroopa Liidu koolipuuvilja, köögivilja ja -piima kavaga.
Hommikuti pakutakse sööklas soovijatele tervislikku hommikuputru.
Koolis propageerime näitvahendite, reklaamide ja väljapanekutega tervise ning turvalisusega seonduvaid teemasid.

Tegevused 2019. 1. poolaastal:


jaanuar

osalemine erinevatel maakondlikel ja riiklikel spordivõistlustel

veebruar

talispordipäev Palukülas 5.-8. klassidele Vaata pilte

4. klassi rabamatk Loosalusse

3. klassi “kokanduspäev”
märts

Vaata pilte klassidevaheline lumejalgpall

Pärnu "Terviseparadiis"
aprill

inimeseõpetuse olümpiaad

Vaata pilte orienteerumisvõistlus

Vaata pilte tervisepäev Kaiu koolis
mai

8.-9.kl. "Kalapüügi algkursus" Ermistu Looduskeskuses

Vaata pilte spordipäev

KEAT-laager

juuni

Vaata pilte matk Tolla külaplatsile

jalgrattamatk Karitsasse

väljasõit Kiisa talusse

august

kunstilaager KäsmusMuudetud 2013-12-04 12:04:05