Ajalugu

Esimene kool – 1842 asutatud Kasvandu mõisakool asus Nigula talu tagakambris. 1845 muudeti mõisakool vallakooliks. 1859 valmis Kasvandus uus koolimaja, milleks oli rehielamu. 1869 ehitati Salutaguse külla teine kool, kuid see likvideeriti 1912, kui Kaiu ehitati uus koolimaja. 1880 valmis taas Kasvandusse vana kooli asemele uus ja moodsam koolimaja. Talupoegade eestvedamisel valmis 24. novembril 1912 Kaiu praegune koolimaja. Sellele tegid kolhooside Punalipp ja Lenini Tee ehitusmehed juurdeehituse, mis valmis 23.12.1961.
2003 – remonditi  söökla, 2004 –  renoveeriti muusika- ja arvutiklass,  2005 –  võimla, koridorid, katlamaja, kütusehoidla, 2006 – õpetajate tuba, 2007 -  ajalooklass, huvituba, fuajee trepp. Klassides on kaasaegne valgustuse, mis paigaldati „Saagu valgus!” fondirahadega.
Kool on kandnud järgmisi nimesid: 1926 – Kaiu 6 kl. Kool, 1952 – Kaiu 7-kl. Kool, 1962 – Kaiu 8-kl. Kool, 1986 –  Kaiu 9-kl. Kool ja alates aastast 1991 - 2022 Kaiu Põhikool, 2022 - Kaiu Kool


Õpetamisest ja õppimisest

Esimeseks õpetajaks oli Kaiust pärit Ataste seminaris õppinud Jüri Vilberg, kes töötas 17 aastat (1842-1859). Kooli arengusse on silmapaistva jälje jätnud järgmised koolijuhid ja õpetajad:
Nikolai Leidtorp – direktor aastatel 1950-1977 ja 1979,
Hugo Randlepp – direktor aastatel 1941-1950,
Gustav Ruudi – koolijuhataja 1889-1912,
Eduard Kalmin – direktor aastatel 1921-1937,
Harry Jürima – direktor aastatel 1937-1941,

Elmar Veetamm – õpetaja aastatel 1932,
Aino Vürst – õpetaja aastatel 1958-2001, 2003-2006,
Päivi Aljamaa – õpetaja aastast 1966, 
Helgi Valliste – õpetaja  aastatel 1966-2015,
Silvi Tõns – õpetaja aastatel 1967-2011,
Kaie Nahkur – õpetaja aastatel 1973-2012,
Anne Pokrovski – õpetaja aastast 1977.
Kaiu Põhikoolis töötab 22 õpetajat, sh 1 vanemõpetaja ja 1 õpetaja-metoodik.

Kaiu kooli õpilased on õpihimulised. Üle poolte õpilastest õpib hinnetele “4” ja “5”. Tublimad esindavad Kaiu kooli maakonna ja riiklikel aineolümpiaadidel. Enamus õpilasi jätkab õpinguid gümnaasiumides nii Rapla maakonnas kui ka väljaspool maakonda. Koolil on 38 arvutit (sh 2 sülearvutit), 2 printerit, 5 videokahurit. Õpilaste käsutuses on 12 arvutit.
2007.a. sügisest  toimetame e-koolis. Tiigrihüpe on toetanud kooli mitmel korral projektirahadega ja võimaldanud õpetajatele  tasuta koolitusi.
Koolil on oma laul ja vilistlaste kingitud lipp, kooli logoga diplom, tänu-, au- ja kiituskiri.