Avaldused

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Kaiu Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Kooli astumise/vastuvõtmise avaldus

Pikapäevarühma avaldus

E-kooli avaldus

Klassikursuse kordama jätmise avaldus

Pikapäevarühmast väljaarvamise avaldus

Nimekirjast kustutamise avaldus

Koolist puudumise avaldus.docx

Huviringis osalemise avaldus

Isikuandmete töötlemise nõusolek