Eelkool


Tunnid toimuvad kaks korda kuus kolmapäeviti kl 11.10-11.55 lasteaias.
Järgmised tunnid 5. ja 19. aprillil.
Täiendav info kooli õppejuhilt Maria Laatsperalt, maria.laatspera@kaiu.edu.ee.