Eksamid ja tasemetööd

Tasemetööde toimumise ajad 2022/2023. õppeaastal: 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 

matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

 

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:


A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.