full screen background image
  Kaiu Põhikool  
Õpetajad

Agur Asperk õpetaja kehaline kasvatus, võrkpallitrenn
Angela Peäske
HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog
Anne Pokrovski  õpetaja 6.-9-kl matemaatika, 8. ja 9. kl keemia, rahvatants
Anneli Ots  õpetaja algõpetus, 2. kl juhataja, eriklass
Argo Niinemets  õpetaja muusikaõpetus 1.-9. kl, koorilaul, kitarriring
Elmo Hunt  õpetaja informaatika, 4.-8. kl poiste tehnol.õp, IT-spetsialist, majandusjuhataja
Grisdi Maasel õpetaja 5.-9. kl eesti keel ja kirjandus, õpiabi
Hannes Vald õpetaja eriklass
Kaia Saaremets  õpetaja kunstiõpetus, 8. kl juhataja, kunstiring
Kairi Udam  õpetaja algõpetus, 1. ja 9. kl juhataja, 4. ja 5. kl matemaatika
Kalev Kiviste  õpetaja 9. kl ühiskonnaõpetus
Kätlin Erm  õpetaja ajalugu, 6. kl ühisk.õp, 5.-9. kl pikapäevarühm, 1. ja 2. kl tööõp, 4. kl eesti k, 7. kl klassij.
Külli Praats õpetaja 1.-4. kl pikapäevarühm 
Lily Kononova õpetaja 5.-9. kl vene keel, 6. kl juhataja
Maria Laatspera õpetaja õp.alajuhataja, huvijuht, 2. kl inglise keel,  5. kl kirjandus, õpiabi, draamaring, 5. kl juh.
Marika Hõbemäe õpetaja 4. klassi loodusõp, 4. kl juhataja, eripedagoog
Marko Orav õpetaja füüsikaõpetus, tehnoloogia- ja robootikaring
Miralda Sildvee õpetaja 5.-9. kl inimõpetus, bioloogia, geograafia
Piibe Pärn õpetaja 1.-9. kl kehaline kasvatus
Päivi Aljamaa õpetaja 3.-9. kl inglise keel
Tiina Heinleht õpetaja algõpetus, 3. klassi juhataja, 4.-8. klassi tüdrukute käsitöö, kokandus
Jüri Pritšin ringijuht korvpall
Gina Siiak ringijuht mudilaskoor
Aivo Sildvee ringijuht male- ja kabering
Juhan Laansoo ringijuht tehnikaringMuudetud 2021-12-06 08:45:07