full screen background image
  Kaiu Kool  


Õpetajad

Agur Asperk õpetaja võrkpallitrenn
Angela Peäske
HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog
Anne Pokrovski  õpetaja 6.-9-kl matemaatika, 8. ja 9. kl keemia, 1.-3. kl rahvatants
Anneli Ots  õpetaja algõpetus, 3. kl juhataja, eriklass
Argo Niinemets  õpetaja muusikaõpetus 1.-9. kl, koorilaul, kitarriring
Elmo Hunt  õpetaja informaatika, 5. kl juhataja, IT-spetsialist, majandusjuhataja
Grisdi Maasel õpetaja 5.-9. kl eesti keel ja kirjandus, õpiabi
Hannes Vald õpetaja eriklass
Kaia Saaremets  õpetaja kunstiõpetus, 9. kl juhataja, 1.-3 kl tööõpetus, kunstiring
Kairi Udam  õpetaja algõpetus, 2. kl juhataja, 5. kl matemaatika, õpiabi
Kalev Kiviste  õpetaja 9. kl ühiskonnaõpetus
Kätlin Erm  õpetaja algõpetus, ajalugu 5.-9. kl, 1. ja 8. kl juhataja, 6. kl ühisk.õp, 5.-9. kl pikapäevarühm
Külli Praats õpetaja 1.-4. kl pikapäevarühm 
Lily Kononova õpetaja 5.-9. kl vene keel, 7. kl juhataja
Maria Laatspera õpetaja õppealajuhataja, huvijuht, 6. kl juhataja, õpiabi, draamaring
Marika Hõbemäe õpetaja eripedagoog
Marko Orav õpetaja füüsikaõpetus, tehnoloogia- ja robootikaring
Miralda Sildvee õpetaja 5.-9. kl inimõpetus, bioloogia, geograafia
Piibe Pärn õpetaja 1.-9. kl kehaline kasvatus
Päivi Aljamaa õpetaja 6.-9. kl inglise keel
Tiina Heinleht õpetaja algõpetus, 4. klassi juhataja, 4.-8. klassi tüdrukute käsitöö, kokandus
Jüri Pritšin ringijuht 1. ja 2. kl sporditunnid,  6.-9. kl poiste kehaline kasvatus
Gina Siiak ringijuht mudilaskoor
Aivo Sildvee ringijuht male- ja kabering
Juhan Laansoo ringijuht tehnikaringMuudetud 2022-09-05 09:00:16