Õpetajad ja ringijuhid

Angela Peäske
HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog
Anne Pokrovski  õpetaja 6.-9. kl matemaatika, 8. ja 9. kl keemia, 1.-3. kl rahvatants
Anneli Ots  õpetaja algõpetus, 3. kl juhataja, eriklass
Argo Niinemets  õpetaja muusikaõpetus 1.-9. kl, koorilaul, kitarriring
Elmo Hunt  õpetaja informaatika, 5. kl juhataja, IT-spetsialist, majandusjuhataja
Grisdi Maasel õpetaja 5.-9. kl eesti keel ja kirjandus, õpiabi
Hannes Vald õpetaja direktor, eriklass
Kaia Saaremets  õpetaja kunstiõpetus, 9. kl juhataja, 1.-3 kl tööõpetus, kunstiring
Kairi Udam  õpetaja algõpetus, 2. kl juhataja, 5. kl matemaatika, õpiabi
Kalev Kiviste  õpetaja 9. kl ühiskonnaõpetus
Kätlin Erm  õpetaja algõpetus, ajalugu 5.-9. kl, 1. ja 8. kl juhataja, 6. kl ühisk.õp, 5.-9. kl pikapäevarühm
Külli Praats õpetaja 1.-4. kl pikapäevarühm 
Lily Kononova õpetaja 5.-9. kl vene keel, 7. kl juhataja
Maria Laatspera õpetaja õppejuht, huvijuht, 6. kl juhataja, õpiabi, draamaring
Marika Hõbemäe õpetaja eripedagoog
Marko Orav õpetaja füüsikaõpetus, tehnoloogia- ja robootikaring
Miralda Sildvee õpetaja 5.-8. kl inim.õp, 5.-7. kl loodusõp, 7.-9.kl bioloogia, geograafia
Piibe Pärn õpetaja 1.-9. kl kehaline kasvatus
Liisi Redlich õpetaja 2.-5. kl inglise keel
Päivi Aljamaa õpetaja 6.-9. kl inglise keel
Tiina Heinleht õpetaja algõpetus, 4. kl juhataja, 4.-8. kl tüdrukute käsitöö, kokandus
Mario Hõbemäe õpetaja, ringijuht 5.-8 kl tehnoloogiaõpetus, puidutööring
Mare Ruut õpetaja
Maris Lang õpetaja
Margit Kuru õpetaja
Ene Ruut õpetaja
Merike Pärnoja õpetaja
Veronika Sernjuk õpetaja assistent
Marina Pärnja õpetaja abi
Marika Luisk õpetaja abi
Elo Kraam õpetaja abi
Maiu Rosenfeldt õpetaja klaver, viiul, solfedžo, koosmäng, muusikalugu, saade
Ulla Mölder õpetaja klaver, koosmäng
Jüri Pritšin õpetaja, ringijuht 1. ja 2. kl sporditunnid,  6.-9. kl poiste kehaline kasvatus
Agur Asperk ringijuht võrkpallitrenn
Gina Siiak muusikaõpetaja, ringijuht mudilaskoor
Aivo Sildvee ringijuht male- ja kabering
Juhan Laansoo ringijuht tehnikaring
Erik Horn ringijuht 1. ja 2. kl Sport Koolis liikumistund