Õpetajad ja ringijuhid

Angela Peäske
HEV-koordinaator, sotsiaalpedagoog
Anne Pokrovski  õpetaja 7.-9. kl matemaatika, 8. ja 9. kl keemia, 1.-2. kl rahvatants
Anneli Ots  õpetaja algõpetus, 4. kl juhataja, eriklass
Argo Niinemets  õpetaja muusikaõpetus 1.-9. kl, koorilaul, kitarriring
Elmo Hunt  õpetaja informaatika, 6. kl juhataja, IT-spetsialist, majandusjuhataja
Grete Mesila õpetaja 5.-9. kl eesti keel ja kirjandus
Hannes Vald õpetaja direktor, eriklass
Kaia Saaremets  õpetaja kunstiõpetus, 2.-3 kl tööõpetus, kunstiring, 5. kl juhataja
Kairi Udam  õpetaja algõpetus, 3. kl juhataja, 5.-6. kl matemaatika, õpiabi
Kalev Kiviste  õpetaja 9. kl ühiskonnaõpetus
Kätlin Erm  õpetaja algõpetus, ajalugu 5.-9. kl, 2. ja 9. kl juhataja, 6. kl ühisk.õp, 5.-9. kl pikapäevarühm
Külli Praats õpetaja 1.-4. kl pikapäevarühm 
Lily Kononova õpetaja 6.-9. kl vene keel, 8. kl juhataja
Maria Laatspera õpetaja õppejuht, huvijuht, 7. kl juhataja, õpiabi, eriklass, draamaring
Marika Hõbemäe õpetaja eripedagoog, õpiabi
Marko Orav õpetaja füüsikaõpetus, robootikaring
Miralda Sildvee õpetaja 5.-8. kl inim.õp, 5.-7. kl loodusõp, 7.-9.kl bioloogia, geograafia
Piibe Pärn õpetaja 1.-9. kl kehaline kasvatus, spordiring
Celyn Pirs õpetaja 2.-4. kl inglise keel
Helen Star Cave õpetaja 5.-9. kl inglise keel
Tiina Heinleht õpetaja algõpetus, 1. kl juhataja, 4.-8. kl tüdrukute käsitöö, kokandusring
Mario Hõbemäe õpetaja, ringijuht 4.-8 kl tehnoloogiaõpetus, puidutööring
Kadri Juhanson õpetaja
Mare Ruut õpetaja
Maris Lang õpetaja
Margit Kuru õpetaja
Ene Ruut õpetaja
Elo Kraam õpetaja assistent
Marina Pärnja õpetaja abi
Marika Luisk õpetaja abi
Riina Linaste õpetaja abi
Kadi Toom muusika õpetaja
Maiu Rosenfeldt õpetaja klaver, viiul, solfedžo, koosmäng, muusikalugu, saade
Ulla Mölder õpetaja klaver, koosmäng
Jüri Pritšin õpetaja, ringijuht 1. ja 2. kl sporditunnid,  6.-9. kl poiste kehaline kasvatus, korvpallitrenn
Agur Asperk ringijuht võrkpallitrenn
Erik Horn ringijuht 1. ja 2. kl Sport Koolis liikumistund