Hoolekogu

Hoolekogu

Esimees Rein Jõessar
Aseesimees Sven Vilumets

1. Kadri Ebolt – Kaiu osavallakogu esindaja

2. Rein Jõessar – kooli toetavate organisatsioonide esindaja

3. Laura Kallaste – õpilasesinduse esindaja

4. Ülle Kiviste – Rapla Vallavolikogu esindaja

5. Lily Kononova – õppenõukogu esindaja

6. Sven Vilumets – vanemate esindaja

7. Gert Väljaots – vanemate esindaja


Kinnitatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega


nr_6

Seotud dokumendid:
Kaiu Pohikooli hoolekogu koosoleku protokoll - 15.08. 2018
Hoolekogu moodustamine