Hoolekogu


Siim Kohari - esimees
siim.kohari@gmail.com

Kadri Härginen- aseesimees
kadri.harginen@outlook.com


Hoolekogu liikmed

1. Ketlin Evisalu – lasteaia laste vanemate esindaja;
2. Elmo Hunt – põhikooliõpetajate esindaja;
3. Kadri Härginen – vilistlaste esindaja;
4. Jaana Juurik – põhikooli lastevanemate esindaja;
5. Rein Jõessar – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
6. Siim Kohari – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
7. Ülle Kiviste – Rapla Vallavolikogu esindaja;
8.  – põhikooliõpetajate esindaja;
9. Karolin Metssalu – õpilasesinduse esindaja;
10. Enely Muna – muusikaosakonna vanemate esindaja;
11. Ene Paljasma – põhikooli lastevanemate esindaja;
12. Sirly Salandi – lasteaia laste vanemate esindaja;
13. Margit Kuru – lasteaiaõpetajate esindaja;
14. Agnes Kurvits – lasteaia laste vanemate esindaja.


Vallavalitsuse korraldused
Kinnitatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega nr_59
Kinnitatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega nr_474

Hoolekogu protokollid
Kaiu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-2023
Kaiu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 20.09.2023
Kaiu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 25.02.2024
Kaiu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll 16.04.2024