full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Hoolekogu

Esimees Rein Jõessar
Aseesimees Sven Vilumets

1. Kadri Ebolt – Kaiu osavallakogu esindaja;
2. Rein Jõessar – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
3. Lily Kononova – õppenõukogu esindaja;
4. Sirje Laansoo – Rapla Vallavolikogu esindaja;
5. Kait Rosenberg – õpilasesinduse esindaja;
6. Sven Vilumets – vanemate esindaja;
7. Gert Väljaots – vanemate esindaja.

Kinnitatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega

nr_43

Seotud dokumendid:
Kaiu Pohikooli hoolekogu koosoleku protokoll - 15.08. 2018
Hoolekogu moodustamine
Muudetud 2012-10-22 09:30:12