Hoolekogu


Siim Kohari - esimees

siim.kohari@gmail.com


Kadri Härginen- aseesimees

kadri.harginen@outlook.com


1. Ketlin Evisalu – lasteaia laste vanemate esindaja;
2. Elmo Hunt – põhikooliõpetajate esindaja;
3. Kadri Härginen – vilistlaste esindaja;
4. Jaana Juurik – põhikooli lastevanemate esindaja;
5. Rein Jõessar – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
6. Siim Kohari – kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
7. Ülle Kiviste – Rapla Vallavolikogu esindaja;
8. Grisdi Maasel – põhikooliõpetajate esindaja;
9. Karolin Metssalu – õpilasesinduse esindaja;
10. Enely Muna – muusikaosakonna vanemate esindaja;
11. Ene Paljasma – põhikooli lastevanemate esindaja;
12. Sirly Salandi – lasteaia laste vanemate esindaja;
13. Veronika Sernjuk – lasteaiaõpetajate esindaja;
14. Kersti Tirmaste – lasteaia laste vanemate esindaja.

Kinnitatud Rapla Vallavalitsuse korraldusega nr_59

Kaiu Kooli hoolekogu koosoleku protokoll nr 1-2023