Avaldused

Kuidas saan oma lapse lasteaeda registreerida?

Lasteaeda võtame lapsi vastu alates 1,5 eluaastast, lapsevanema avalduse alusel vabadele kohtadele.

Vanem täidab ja esitab Kaiu Koolile lasteaiakoha taotlemiseks avalduse. Avalduse leiad SIIT.

Avaldus saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile lasteaed@kaiu.edu.ee või tuua lasteaeda kohapeale Leandri tee 3.

Avalduses peavad olema esitatud järgmised andmed:

1. lapse nimi, isikukood

2. vanema nimi, isikukood, kontaktandmed

3. pere elukohaandmed

4. koha soovimise aeg.

Avaldus lapse vastu võtmiseks lasteaeda

Avaldus lasteaiakohast loobumiseks

Isikuandmete töötlemise nõusolek