full screen background image
  Kaiu Kool  

Kaiu Põhikooli õppetöö korraldamine alates 18.10.2021


Ajafoon
1. Töömaa üleandmine – 5.10. 2021
2. 11.-17.10.2021 – A-korpuse ettevalmistustööd, kolimine
3. 12.10.2021- soojakute, kommunikatsioonide jms paigaldus
4. 18.10.2021- sisetööde alustamine A-korpuses
5. Ca 4-5 kuud A-korpuse tööde kava
6. Edasine(B- ja C-korpused) vastavalt vallavalitsusega kooskõlastatud ajakavale
7. Kogu ehituse/remondi lõpptähtaeg 18.12.2022

Õppekohad
1. klass - lasteaed
2. klass - kool, oma klass
3. klass - lasteaed
4. klass - lasteaed
5. klass - muusikakool/ huvikeskus, suur ruum
6. klass - muusikakool/ huvikeskus, endine robootika
7. klass - bioloogiakabinet
8. klass - teenuskeskus, nõupidamiste ruum
9. klass - matemaatikakabinet

Kabinetipõhine õppetegevus, liiguvad  õpilased
1. Kodundus, kokandus – rahvamaja köögi-baariblokk
2. Muusika – tööõpetus- tehnoloogiaklass
3. IT- tööõpetus- tehnoloogiaklass.
4. Kunstiõpetus- tööõpetus- tehnoloogiaklass
5. Kehaline kasvatus – võimla, jõusaal, välitingimustes; riiete vahetus endiselt
6. Pikapäevarühm toimub koolimaja klassiruumides
7. Individuaalõppetunnid vastavalt tunniplaanile ja õpetajate paiknemisele
8. Tehnoloogiaklassi kasutatakse ka vajadusel puhverklassina
9. Söömine toimub kooli sööklas

Juhtkond
Direktor - teenuskeskus
Õppe - ja huvijuht- muusikakool
Eripedagoog - lasteaed
Sotsiaalpedagoog - lasteaed
Majandusjuhataja - tööõpetus-tehnoloogiaklass

Põhiainete õppekorraldus , liiguvad õpetajad
1. Tunniplaan esialgselt sama 18.-22.10, kuid hakkame kohandama
2. Peale vaheaega alates 01.11 uus tunniplaan,võimalusel paaristunnid jne
3. Õppekohtade vahel liiguvad õpetajad
4. Tundide ajad, vahetundide aegade muutused on võimalikud.
5. Päevakavas suuri muudatusi ei tule. Õpilased jõuavad liinibussidele.
6. Vajadusel kasutatakse distantsõppe vormi. Eelnevalt teavitatakse vallavalitsust ja vanemaid.

Kooli- ja lasteaiatee elamustsoonist
1. Vt kaart käigutee
2. Huvikeskuse teeületamise koha turvalisemaks muutmiseks konsulteeritakse Transpordiametiga
3. Sama kuuri Kooli- ja lasteaia tee kaardil esitatud; alates vana maja sissekäigust Leandri teeni (ca 20 m) teeb ehitaja laudtee, sama kuuri otsast garderoobi sissekäiguni
4. Ehitaja teeb ka liikumisskeemi koolimajja  (2 sissekäiguga/väljapääsuga), samuti tee lasteaeda
5. Parkimine valdavalt huvikeskuse parklas
6. Koolibussid keeravad ümber kuuri otsateel ja ootavad õpilasi tee ääres paralleelselt kuuriga