full screen background image
  Kaiu Põhikool  

Dokumendid

 Kooli põhimäärus

 Kooli kodukord

 Töö korraldamine Kaiu Põhikoolis 2011

 Pedagoogide vabade ametikohtade avaliku konkursi läbiviimise kord

 Arengukava aastateks 2015-2018

 Kaiu Põhikooli õppekava

 Lisa 1 tunnijaotuskava_2017/2018

 Lisa 2. Kooli päevakava 

 Lisa 3. AinekavadHTM piirkondlik ekspert

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)

Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa:

Kristina Johannes
email: Kristina.Johannes@hm.ee
mobiiltelefon 5687 6468 
lauatelefon 735 4069